Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Deltid
Samlingsbasert
Yrkesrettede kurs og utdanninger
Oppstart: Oppstart august 2020 - Drammen

EXIT-utdanning

exit-gruppeleder kurs

Hva er EXIT-modellen?

EXIT (Expressive Arts in Transition) er en gruppeintervensjon, basert på kunst- og uttrykksmetoder (KUT). Målet er å gi kunnskap og verktøy til å håndtere stressymptomer etter traumatiske hendelser som flukt, krig, naturkatastrofer og sykdom. Deltagerne får opplæring i EXIT-malen. De som gjennomfører hele kurset med praksis får sertifisering som EXIT-gruppeleder.

En gruppeintervensjon for stressmestring

Kroppen reagerer på traumatiske hendelser med bl.a. søvnløshet, uro, muskelsmerter, hodepine og sinne; sansene lukker seg. Gjennom bevegelse og kunst- og uttrykksmetoder skapes en plattform for dialog og formidling, der sansene står sentralt i forhold til indre følelser. Ordene har ofte mistet sin opprinnelige betydning, derfor er både de kunstneriske uttrykkene og de kulturelle ritualene viktige som uttrykksform. Disse non-verbale uttrykkene er med på å transformere det man bærer på – til en en styrke; traumatisk vekst.

EXIT ble gjennomført som et forskningsprosjekt i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress fra 2008-2014, og viser reduksjon av post-traumatiske stressymptomer og et mer optimistisk syn på fremtiden for deltagerne.

Hvilke målgrupper har nytte av EXIT?

Metoden er utviklet med utgangspunkt i arbeidet med enslig mindreårige flyktninger på Hvalstad ankomstmottak. Siden den gang har vi imidlertid sett at metoden med stort hell kan brukes med alle grupper som er eller har vært utsatt for stress, eller skal gjennom store omstillinger. 

EXIT har også vist seg svært relevant i integrering og inkluderingsarbeid både i skole og arbeidsliv. Metoden kan derfor være nyttig for alle innen områdene skole, helse og administrasjon. 

Lærere

Melinda A. Meyer DeMott, pedagogisk ansvarlig. PhD og MA i Expressive Arts, psykodrama-regissør og bioenergetisk terapeut. Leder av Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon. Professor ved European Graduate School (EGS), Sveits. Leder av EXIT-prosjektet. Medlem av Faglig forfatterforening og produsent av 3 filmer om EXIT-prosjektet; “I eksil fra kroppen”, “Tilbake til livet” og “EXIT”.

Gunnar Reinsborg, barnevernspedagog, kunst- og uttrykksterapeut og psykodrama-regissør. Arbeider også som kulturkonsulent. Har jobbet med fagutvikling ved NIKUT siden 1993.

Datoer

Forkurs: 18.-20. oktober 2019.

Oppstart: 15.-16. august 2020.

Søknadsfrist: 01. juli 2020.

Samlinger

  • Samling 1: 15.-16. august, 2020.
  • Samling 2: 5.-6. september, 2020.
  • Samling 3: 10.-11- oktober, 2020.
  • Samling 4: 5.-6. desember, 2020.

Praksis

Praksis foregår i uke 37-47:

  • 90-minutters økter – 2 ganger i uken i 5 uker, eller
  • 90-minutters økt – én gang i uken i 10 uker.

Valgfri praksisdag mandag eller tirsdag. Veiledningsdag etter avtale. Valgfri praksisdag torsdag eller fredag.

Praksisgrupper på 6-10 personer.

Kurset avsluttes med muntlig framlegg fra praksis og refleksjonsoppgave.

For kontakt eller mer informasjon om EXIT-utdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Dette kurset passer for deg som har tatt en bachelorutdanning og ønsker mer kunnskap og verktøy til å håndtere stressymptomer etter traumatiske hendelser.

Kostnader

Kurset koster 15 000,-

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen EXIT-utdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon

Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon - NIKUT

Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon 

Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon (NIKUT) er en stiftelse opprettet i 1993. Instituttets formål er å fremme kunst- og uttrykksmetoder i terapi i Norge, stimulere og utvikle samarbeidet med undervisningsinstitusjoner i Norden, Europa og USA, bidra til å høyne kunst- og uttrykksterapiens faglige og etiske kvaliteter og bidra til internasjonale forsknings- og prosjektarbeider.

NIKUTs utdanninger

NIKUT tilbyr introduksjonskurs over enkelthelger og 2,5-årig videreutdanning i kunst-og uttrykksmetoder i terapi. De tilbyr også sertifiseringsutdanning som kunst- og uttrykksterapeut med rett til å drive egen praksis, og etterutdanningsseminar for ferdig utdannede kunst- og uttrykksterapeuter. NIKUT tilbyr dessuten kurs og foredrag om kunstens betydning og anvendelse i terapi, sosialt arbeid og pedagogikk; samt veileding, konsultasjon og terapitjenester. 

Fagfeltets bakgrunn

Kunst- og uttrykksmetodikkens historiske røtter ligger i de urgamle tradisjoner om kunstens helbredende egenskaper. Den tradisjonelle helbreder uttrykte lidelse og konflikter gjennom ritualer og kunstnerisk uttrykk. I det moderne samfunn oppsto en dyp kløft mellom kunst og helbredelse. Uttrykksmetoder ønsker å bygge en bro over denne kløften ved å utdanne kunstterapeuter; individer som kan bruke sine skapende evner i en terapeutisk eller veiledende sammenheng.

Internasjonalt samarbeid

NIKUT er tilknyttet EGS (European Graduate School), og er medlem av NFP (Norsk Forbund for Psykoterapi) og FEPTO (Fed. of Psychodrama Training Organizations).

NIKUT er også en del av "The International Network of Expressive Arts Therapy Training Centers". Hver vår arrangeres et internasjonalt fagsymposium i Europa.

Vis alle utdanninger fra Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon

Kontaktinformasjon til Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon

Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra EXIT-utdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!