Vis studentum.no som: Mobil

Produksjon gartner og grønt

Norges grønne fagskole – Vea
Sammendrag
Varighet: 1 år (samlingsbasert)
Studielån/Stipend: Ja
Heltid/Deltid: Deltid
Søknadsfrist: 15. april 2018
Type utdanning: Fagskole
Oppstart: 10. september 2018 - Moelv

Produksjon gartner og grønt

gartnerutdanning - norges grønne fagskole vea

Produksjon gartner og grønt – fagskoleutdanning

Fagskoleutdanningen Produksjon gartner og grønt er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere og agronomer. Du lærer om produksjonsstyring og kvalitetssikring innen gartner og grøntbransjen.

Fagskoleutdanningen er fleksibel ved at den tilbys som nettbasert med samlinger. Undervisningen og veiledningen foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert, med nettundervisning mellom samlingene. Det vil også være befaringer og praktiske øvelser.

Kompetanse

Etter endt utdanning har studenten solide kunnskaper og ferdigheter i:

  • Gjødsling, jord, plantebiologi og plantevern
  • Planteproduksjon
  • Produksjonsplanlegging og ledelse i en produksjonsbedrift
  • Emneområdet man har valgt som spesialisering

Faglig innhold

  • Grønne fag: PostHarvest biologi, plantevern, produkthåndtering
  • Ledelse: Ledelse i omsetningsbedriften
  • Praksis: Praksis i bedrift

Oppbygging av studiet

Produksjon gartner og grønt er en av tre moduler som inngår i fagskoleutdanningen Driftsledelse gartner og grønt. Du kan velge å ta en av modulene, eller alle over to eller tre år. 

  • Omsetning i gartner- og grøntnæringen (OGG) 6 samlinger á 3 dager (2019/2020)
  • Produksjon gartner og grønt (PGG) 6 samlinger á 3 dager (2018/2019)
  • Bedriftsledelse (BL) 6 samlinger á 2 dager(kan kombineres med samlingsukene på modul 1 eller 2 slik at de samlingene blir på 5 dager

Opptakskrav/Søknad

Bestått VG3 gartnernæring, VG3 landbruk, studieforberedende VG3 naturbruk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse med naturbruk eller tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse.*

* Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering). 

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (30 studiepoeng).

Produksjon gartner og grønt  gir ingen selvstendig tittel, men kan kombineres med Omsetning i gartner- og grøntnæringen samt Bedriftsledelse slik at du oppnår tittelen Fagskolekandidat Driftsledelse gartner og grønt.

Kostnader

9000,-

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Produksjon gartner og grønt.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Errors
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt

Norges grønne fagskole – Vea

Norges grønne fagskole – Vea

Norges grønne fagskole – Vea

Norges grønne fagskole – Vea er en fagskole  som ligger i Ringsaker kommune. I lokaltraktene kalles skolen bare for Vea, og skolen er kjent både innenfor og utenfor rikets grenser. 

Vea tilbyr fagskolutdanning for gartnere, anleggsgartnere, blomsterdekoratører og mange andre håndverksfag. Vi har studenter som ønsker spesialkompetanse og utvikling innen sitt fagområde og derfor tilbyr vi fleksible utdanninger. Fagskoleutdanningene er fleksible ved at de tilbys nettbasert med samlinger. Utdanningstilbud for voksne på videregående nivå, tilbys både på heltid og deltid.

Vea er den første fagskolen som har fått fagområdegodkjenning av NOKUT, og har fra april 2012 vært godkjent tilbyder av utdanninger innen «Grønne design- og miljøfag»

En av de beste skolene innen sine fagfelt

På Vea finnes studenter fra forskjellige stadier i livet; de som har fullført første året på videregående i ordinært løp, de som har tatt en utdannelse tidligere, men som ønsker nye utfordringer i voksen alder, og de som ønsker seg en høyere utdannelse innen sitt fagområde.

Vea er kjent for å være en av de beste skolene innen sine fagfelt. Her har mange av de fremste og mest anerkjente blomsterdekoratørene i Norge blitt utdannet – inkludert flere norgesmestere og en verdensmester!

norges grønne fagskole - vea

Bo på Vea 

På Vea finnes flere bygninger med hybler, alle med beliggenhet på skolens område. Vea har til sammen 47 hybler som leies ut til studenter. Felles for disse er eget rom med seng, skrivebord og vask. Du deler stue, kjøkken og bad med flere av de andre som har hybel i samme hus, hvor du på kjøkkenet kan ordne med frokost og kveldsmat selv. I tillegg kan du benytte Peisestua i "Det gamle internatet" til sosialt samvær, og badstua til avslapning. Nærhet til egen strand gir mulighet for et forfriskende bad i Mjøsa!

Vis alle utdanninger fra Norges grønne fagskole – Vea

Kontaktinformasjon til Norges grønne fagskole – Vea

Norges grønne fagskole – Vea

Turistveien 92
2390 Moelv

Beskrivelse og bosted