Vis studentum.no som: Mobil

Historiske gartnerfag

Norges grønne fagskole – Vea
Sammendrag
Fagskole
Moelv
2 år
Deltid
Støttet av lånekassen
13 200 NOK
september 2023
Nettbasert med samlinger

Historiske gartnerfag

Historiske gartnerfag

Fagskolestudiet Historiske gartnerfag er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.

Hvem passer studiet for?

Vi ser at studiet er en attraktiv spesialisering, ikke bare for gartnere og anleggsgartnere, men også for hageplanleggere, landskapsarkitekter, museumsansatte og kulturminneforvaltere med relevant grøntfaglig bakgrunn og/eller arbeidsområder.

Beskrivelse av studiet

Du lærer hvordan gartneren som antikvarisk håndverker skal behandle historiske hager som kulturminner, både i daglig drift og skjøtsel, og ved restaurering. Studiet går ut på å utarbeide drift- og skjøtselsplaner, samt restaureringsplaner for historiske grøntanlegg, alt basert på historiske kilder, feltarbeid og annen dokumentasjon.

Vi jobber med konkrete, tverrfaglige restaurering- og skjøtselprosjekter. Teorien består blant annet i innføring i hagekunsthistorie, plantenes innførselshistorie, verneteorier, lovverk og standarder. Praksis består blant annet i innføring i ulike tradisjonelle gartnerhåndverk og uttesting av historiske skjøtselsmetoder. Vi har praksis og ekskursjoner i innland og utland. I forbindelse med disse må du regne med utgifter til reise og opphold.

Oppbygging av studiet 

Studiet består av ett år med konkrete restaureringsprosjekter og ett år med skjøtselprosjekter på temabaserte samlinger.

Studiet består av 2 moduler:

 • Historiske grøntanlegg
 • Antikvarisk drift og skjøtsel

For kontakt eller mer informasjon om Historiske gartnerfag, vennligst fyll inn en interessemelding.

Samlinger

Etter endt utdanning har du tittelen Fagskolekandidat Historiske gartnerfag, og kan få jobb i historiske hageanlegg, så som museer, parker, ulike offentlige og private grøntanlegg.

Opptakskrav/Søknad

 • Fagbrev Anleggsgartner
 • Fagbrev Gartner
 • Vg3 Gartnernæring
 • eller tilsvarende realkompetanse*

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (60 studiepoeng).

Studiet gir tittelen: Fagskolekandidat i Historiske gartnerfag

Hvilke fag skal du ha?

 • Historiefaghistoriske grøntanlegg: 10 studiepoeng
 • Vegetasjonslærehistoriske grøntanlegg: 10 studiepoeng
 • Tekniske faghistoriske grøntanlegg: 15 studiepoeng
 • Prosjektplanlegging: 5 studiepoeng
 • Historiefagdrift og skjøtsel: 10 studiepoeng
 • Vegetasjonslæredrift og skjøtsel: 10 studiepoeng
 • Tekniske fag drift og skjøtsel: 10 studiepoeng

Videopresentasjon

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Historiske gartnerfag.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Norges grønne fagskole – Vea

norges grønne fagskole

Norges grønne fagskole – Vea

- Norges eneste fagskole for grønne yrkesfag

Vea tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere, anleggsgartnere, blomsterdekoratører og mange andre håndverksfag. Vi har studenter som ønsker spesialkompetanse og utvikling innen sitt fagområde og derfor tilbyr vi fleksible utdanninger.

I tillegg til fagskoletilbud, har Vea videregående opplæring for voksne i gartnerfag og blomsterdekoratør. Utdanning på videregående nivå for voksne er samlingsbasert.

NOKUT-godkjent

Vea var den første fagskolen som fikk fagområdegodkjenning av NOKUT, og har fra april 2012 vært godkjent tilbyder av utdanninger innen «Grønne design- og miljøfag».

En fagskole som lytter til studentene

En stor del av kvalitetssikringsarbeidet består i å lytte til studentene. Det gjør vi gjennom å gjennomføre faste spørreundersøkelser, underveisdialog, alumniundersøkelser, innspillsordning og mye mer. Innsamlede tilbakemeldinger behandles av fagskolens kvalitetsutvalg og oppsummeres i en årlig kvalitetsrapport. Studenter fra alle studium er representert i kvalitetsutvalget.

Bo på Vea

På Vea har vi 47 hybler som leies ut til studenter. Du tegner en leieavtale som gjelder for de ukene du har fysisk samling på Vea. Da får du overnatting til studentpris.

Peisestua i «Det gamle internatet» benyttes til sosialt samvær og badstua til avslapning. Nærhet til egen strand gir mulighet for et forfriskende bad i Mjøsa. En hybel kan leies for hele studieåret, eller for de enkelte ukene du skal være inne på samling.

Internasjonalt samarbeid

I mindre fag som gartner- og blomsterdekoratørfag er det viktig med nye impulser og gode nettverk både i Norge og utlandet. Vea er en del av Flornet, et nettverk for europeiske skoler og andre aktører innenfor gartner- og blomsterdekoratørfag. Som student ved Vea kan du benytte dette nettverket til egen faglig utvikling. Utvekslingsprogrammet støttes av Erasmus+. Andre arrangementer gir interessante internasjonale opplevelser og nyttig erfaringsgrunnlag.

Vis alle utdanninger fra Norges grønne fagskole – Vea

Kontaktinformasjon til Norges grønne fagskole – Vea

Norges grønne fagskole – Vea

Turistveien 92
2390 Moelv

Beskrivelse og bosted

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Historiske gartnerfag:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Utdanningen har vært viktig for ...

Wenche har hatt god nytte av fagskoleutdanningen i jobben sin som gartner i Bergen kommune. Les mer om hennes erfaring med Norges grønne fagskole - Vea! 

Les mer