Fagskole
Ingen anmeldelser

Historiske gartnerfag

Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Pris
15 000 NOK Momsfritt
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
september 2023 Se detaljer
Undervisningsspråk
Norsk
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Pris
15 000 NOK Momsfritt
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
september 2023 Se detaljer
Undervisningsspråk
Norsk
Få mer informasjon om utdanningen 👍

Historiske gartnerfag

Historiske gartnerfag

Historiske gartnerfag

Fagskoleutdanningen Historiske gartnerfag er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.

Hvem passer til studiet?

Studiet er en attraktiv spesialisering, ikke bare for gartnere og anleggsgartnere, men også for hageplanleggere, landskapsarkitekter, museumsansatte og kulturminneforvaltere med relevant grøntfaglig bakgrunn og/eller arbeidsområder.

Om studiet

Du lærer hvordan gartneren som antikvarisk håndverker skal behandle historiske hager som kulturminner, både i daglig drift og skjøtsel, og ved restaurering. Gjennom studiet utarbeider vi drift- og skjøtselsplaner, samt restaureringsplaner for historiske grøntanlegg, basert på historiske kilder, feltarbeid og annen dokumentasjon.

Vi jobber med konkrete, tverrfaglige restaurerings- og skjøtselprosjekter. I teoretiske fag får du blant annet i innføring i hagekunsthistorie, plantenes innførselshistorie, verneteorier, lovverk og standarder. Praksis består blant annet av innføring i ulike tradisjonelle gartnerhåndverk og uttesting av historiske skjøtselsmetoder. Vi har praksis og ekskursjoner i innland og utland. I forbindelse med disse må du regne med utgifter til reise og opphold.

Oppbygging av studiet 

Studiet består av ett år med konkrete restaureringsprosjekter og ett år med skjøtselprosjekter, fordelt over 7 temabaserte samlinger hvert år.

Studiet består av 2 moduler:

Modul 1: Historiske grøntanlegg

 • Historiefag: 10 studiepoeng
 • Vegetasjonslære:10 studiepoeng
 • Tekniske fag: 5 studiepoeng
 • Prosjektplanlegging: 5 studiepoeng

 
Modul 2: Antikvarisk drift og skjøtsel

 • Historiefag: 10 studiepoeng
 • Vegetasjonslære : 10 studiepoeng
 • Tekniske fag: 10 studiepoeng

Målet med studiet

Målet er å gi kunnskap og kompetanse til deg som skjøtter og drifter grønne kulturminner, slik at kulturminneverdiene i anlegget tas vare på og forsterkes gjennom den daglige skjøtsel og drift, eller gjennom restaurering.  Det er også et mål å bygge et fagmiljø av gartnerhåndverkere med antikvarisk kompetanse, og på den måten styrke vernet av grønne kulturminner.

For kontakt eller mer informasjon om Historiske gartnerfag, vennligst fyll inn en interessemelding.

Samlinger

Arbeidsgiveren vil typisk ha behov for drifts- og skjøtselsplaner og restaureringsplaner, rådgiving og/eller utføring av skjøtsels- og restaureringsoppgaver av historiske grøntanlegg.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskrav til studiet er fullført og bestått videregående opplæring jamfør Fagskoleloven §16 og
Forskrift om fagskoleutdanning ved Norges grønne fagskole – Vea.

 • Fagbrev Anleggsgartner
 • Fagbrev Gartner
 • Vg3 Gartnernæring
 • Vg3 Landbruk
 • Vg3 Skogfaget

eller:

Vg3 Generell studiekompetanse med dokumentasjon på minst en av punktene
under:

 • Grøntfaglig utdanning fra NKR 6 med minst 30 studiepoeng innen:
 • Plantefag
 • Jordfag
 • Skogfag
 • Økologiske fag
 • Landskapsarkitektur
 • Naturforvaltning
 • Praktisk, grøntfaglig erfaring fra egen eller andres bedrift med varighet på minst 6. måneder
 • Kompetansebevis med bestått programfag fra Vg2 landbruk og gartnernæring

Eller tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse*

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.
Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (60 studiepoeng).

Studiet gir tittelen: Fagskolekandidat i Historiske gartnerfag

Samlinger

Historiske gartnerfag har syv samlinger i året, á fem dager (man-fredag). De fleste fysiske samlingene foregår på Vea, men det blir også praksisuker og ekskursjoner i andre anlegg; minimum en ukes ekskursjon innenlands det første året (3 dager + reisedager), og minimum en ukes praksis i utenlandsk anlegg det andre år (3 dager + reisedager), i tillegg til kortere ekskursjoner/befaringer/praksis.

Samlingsuker skoleåret 2023/24:

Dette er de foreløpig fastsatte samlingene for studieåret 2023/2024: Uke 36, 41, 49, 2, 5, 10 og 17 (studietur).

Videopresentasjon

Jeg vil vite mer!

Bestill informasjon

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Historiske gartnerfag.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Norges grønne fagskole – Vea

norges grønne fagskole

Norges grønne fagskole – Vea

- Norges eneste fagskole for grønne yrkesfag

Vea tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere, anleggsgartnere, anleggsbransjen, rørleggere, blomsterdekoratører og mange andre håndverksfag. Våre studenter er stort sett i jobb og ønsker å videreutdanne seg eller skaffe seg spesialkompetanse innen sitt fagområde. Det er derfor viktig at vi tilbyr fleksible og nettbaserte utdanninger på deltid.

I tillegg til fagskoletilbud, har Vea videregående opplæring for voksne i gartnerfag og blomsterdekoratør. Utdanning på videregående nivå for voksne er samlingsbasert.

NOKUT-godkjent

Vea var den første fagskolen som fikk fagområdegodkjenning av NOKUT, og har fra april 2012 vært godkjent tilbyder av utdanninger innen «Grønne design- og miljøfag».

Sterkt fagmiljø og bransjesamarbeid

Vea samarbeider tett med bransjene, både i form av kompetansformidling, men også for å utvikle nye studier og kurs som bransjen trenger. Dette samarbeidet gir studentene kompetanse som de kan ta med deg rett ut i arbeidslivet.

Fagmiljøet på Vea er sterkt og sammen med våre samarbeidspartnere jobber vi for at våre studenter skal få det beste ut av det. I tillegg til undervisning holder vi kurs, fagdager og seminarer for bransjene. Det er viktig for oss at fagfolk fra bransjene ønsker å komme til Vea, og få fylle på viktig kompetanse og  oppleve Vea`s vakre uteområder.

Bo på Vea

På Vea har vi 47 hybler som leies ut til studenter. Du tegner en leieavtale som gjelder for de ukene du har fysisk samling på Vea. Da får du overnatting til studentpris.

Peisestua i «Det gamle internatet» benyttes til sosialt samvær og badstua til avslapning. Nærhet til egen strand gir mulighet for et forfriskende bad i Mjøsa. En hybel kan leies for hele studieåret, eller for de enkelte ukene du skal være inne på samling.

Internasjonalt samarbeid

I mindre fag som gartner- og blomsterdekoratørfag er det viktig med nye impulser og gode nettverk både i Norge og utlandet. Vea er en del av Flornet, et nettverk for europeiske skoler og andre aktører innenfor gartner- og blomsterdekoratørfag. Som student ved Vea kan du benytte dette nettverket til egen faglig utvikling. Utvekslingsprogrammet støttes av Erasmus+. Andre arrangementer gir interessante internasjonale opplevelser og nyttig erfaringsgrunnlag.

Vis alle utdanninger fra Norges grønne fagskole – Vea

Beskrivelse og bosted