Vis studentum.no som: Mobil

Barn med særskilte behov

Norges Yrkesakademi
Sammendrag
Varighet: 2 år på deltid
Pris: 52 500 NOK
Studielån/Stipend: Ja
Heltid/Deltid: Deltid
Søknadsfrist: Løpende opptak
Utdanningsinstitutt: Norges Yrkesakademi
Type utdanning: Fagskole
Oppstart: Februar og september - Nettstudier

Barn med særskilte behov

Barn med særskilt behov

Barn med særskilte behov

Ønsker du å jobbe med barn med spesielle behov? Norges Yrkesakademi tilbyr "Barn med særskilte behov" som fagskoleutdanning på nett. Studiet gir 60 fagskolepoeng, og går over to år på deltid.

Over hele landet er det et betydelig etterutdanningsbehov hos fagarbeidere og barnehageassistenter. Det er bred politisk enighet om at barn og unge skal ha et kvalitativt godt tilbud i barnehagen og SFO. Her skal de møte profesjonelle yrkesutøvere som har gode ferdigheter og brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid.

Skolemyndighetene har lagt fram en plan for å utvikle kvaliteten og heve personalets kompetanse i barnehagene: «Kompetanse for framtidens barnehage». Utdanning for «Barn med særskilte behov» er et prioritert område. Dette studiet bygger på en nasjonal rammeplan utarbeidet av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag – NUFHO. Studiet er utviklet i samarbeid med sentrale organisasjoner innen yrkesfeltet.

Emner i faget

  • Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i oppvekstfag
  • Pedagogikk og didaktikk
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid
  • Barn og unge med spesielle behov

I tillegg må du arbeide med et hovedprosjekt og gjennomføre praksis.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskrav

Bestått videregående skole, Helse- og oppvekstfag. Alternativt opptak på grunnlag av realkompetanse.

Krav til program- og maskinvare

Det kreves at du har tilgang til Internett. Du trenger en vanlig PC eller Mac med minimum 2GB internminne (RAM). Maskinen må ha et fungerende lydkort. USB headsett med mikrofon anbefales.

Av programvare trenger du MS-Office eller programvare som lager filer som kan leses av MS Office. Du må også bruke en nettleser som er kompatibel med skolens systemer.

Studiefakta, Tittel m.m

60 fagskolepoeng.

Vitnemål tildeles når obligatoriske oppgaver er innlevert og godkjent og når eksamen er bestått. Du får karakter i hvert emne.

Kostnader

kr 52.500
+ registreringsavgift kr 1.500

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Barn med særskilte behov.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Errors
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt

Norges Yrkesakademi

Norges Yrkesakademi

Velkommen til Norges Yrkesakademi 

Fagskolen eCademy har fått nytt navn – Norges Yrkesakademi. Betegnelsen «yrkesakademi» illustrerer på en fin måte at Fagskolen skal kombinere praktisk yrkesutdanning med teori på et høyt nivå. Les mer om navnebyttet her!

Norges Yrkesakademi tilbyr nettbaserte studier over hele landet. Fagskoleutdanningene er godkjent av NOKUT (Norsk organ for kvalitet i utdanningen) og gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Vi har studiestart to ganger i året – i september og februar, og løpende opptak hele året. Vi har ingen søknadsfrister. Søk når det passer deg!

Kombiner jobb og utdanning

Vår studiemodell baserer seg på fast progresjon og nettsamlinger i vårt virtuelle klasserom en kveld i uka. På nettsamlingene møter du læreren din og klassekameratene dine. Du leser og jobber med oppgaver der du er, når det passer deg. Du kan når som helst søke råd og veiledning hos læreren din. Hos Norges Yrkesakademi er du ikke alene.

Våre deltidsstudier på nett passer perfekt for deg som ønsker å kombinere jobb og studier, driver toppidrett og reiser mye, er hjemme med barn, ønsker en god utdanning uten å måtte flytte, reiser jorda rundt eller ønsker å komme raskt ut i en relevant jobb.

Norges Yrkesakademi tilbyr også korte, praktiske nettkurs. Start når du vil og les i ditt eget tempo!

9 gode grunner til å bli nettstudent ved Norges Yrkesakademi

1. De aller fleste fullfører studiet

Så mange som 75 prosent av studentene våre fullfører sine studier. Hele 90 prosent av studentene våre fullfører sine studier innen Helse og oppvekst.

2. Tett og personlig oppfølging

Både administrasjonen og lærerne ser deg og vil hjelpe deg å lykkes. Våre lærere gir deg tett og personlig oppfølging. Som nettstudent har du alltid mulighet til å kontakte lærer, medstudenter og administrasjonen. Studiene våre har fast progresjon.

3. Ukentlige nettsamlinger

Vi har ukentlige Skype-samlinger på kveldstid. Her møter du en lærer med solid yrkeserfaring og god, faglig kompetanse. Læreren går gjennom fagstoff og oppgaver, og du kan få svar på faglige spørsmål. Får du ikke deltatt på en samling? Du kan når som helst laste ned og spille av opptaket.

4. Deltidsstudent – Kombiner med full jobb

Selv om våre studier har fast progresjon, så er de fleksible. Du kan fint studere hos oss samtidig som du jobber 100 %. Får du ikke deltatt på den ukentlige Skype-samlingen? Last ned og spill av opptaket i etterkant. Som en pekefingerregel kan du regne med å bruke pluss/minus 20 timer pr uke på nettstudier. Tips: Lag ukeplaner med oversikt over alt du skal gjøre; jobb, familie og venner, fritidsaktiviteter OG tid til studiene!

5. Korte, yrkesrettede studier for alle

En fagskoleutdanning er en kort, yrkesrettet utdanning som varer fra ½ til 2 år (fulltid). Utdanningen bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanning er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning.

6. Egen nettklasse med medstudenter

Som nettstudent får du tilgang til din egen klasse med studenter. Dere starter på studiet samtidig og følger samme progresjon. Det gir grunnlag for et lærerikt miljø. Dere kan drøfte oppgaver og faginnhold – lære av hverandre!

7. Topp moderne verktøy

Som verktøy for nettsamlingene bruker vi Microsoft Skype for Business (tidligere Lync) som gir direkte kontakt mellom deltakerne via nettet med toveis video. Skype for Business består av en rekke muligheter for kommunikasjon og aktivitet.  I videosamtalen vil læreren kunne dele skjermen sin og presentasjoner med deg og resten av klassen. Du kan også delta interaktivt via video, chat eller skjermdeling.

8. Du får fagskolepoeng

Den 1. august 2013 innførte Kunnskapsdepartementet fagskolepoeng for fagskoleutdanning. Det ble gjort for å skape en målbar effekt av utdanningsløpet. 60 fagskolepoeng tilsvarer ett års fulltidsutdanning. Norges Yrkesakademi tilbyr deltidsutdanninger (50 %), ett skoleår hos oss tilsvarer derfor 30 fagskolepoeng. Vi har vektet våre studier med fagskolepoeng. Antall poeng fremkommer i omtalene av studiene.

Den nye fagskolemeldingen som ble fremlagt 2. desember 2016 åpner for at studiepoeng kan være mulig i fremtiden.

9. Få støtte av Lånekassen

Våre nettstudier er offentlig godkjent av NOKUT som fagskoleutdanninger og gir dermed rett til støtte hos Lånekassen. Alle studiene har en studiebelastning på 50 % eller mer og gir 30 fagskolepoeng eller mer.

nettstudier ved norges yrkesakademi

Vis alle utdanninger fra Norges Yrkesakademi

Kontaktinformasjon til Norges Yrkesakademi

Norges Yrkesakademi


Sandakerveien 116
0484 Oslo

Tlf: 46 44 07 00

norgesyrkesakademi.no

Kontakt Norges Yrkesakademi