Vis studentum.no som: Mobil

Advokatsekretær - juridisk kontormedarbeider

Norges Yrkesakademi
Sammendrag
Varighet: 1 år på deltid
Pris: 47 900 NOK
Studielån/Stipend: Ja
Heltid/Deltid: Deltid
Søknadsfrist: Søk når som helst hele året
Utdanningsinstitutt: Norges Yrkesakademi
Type utdanning: Fagskole
Oppstart: Februar og september - Nettstudier

Bli advokatsekretær eller juridisk medarbeider

Advokatsekretær / Juridisk kontorarbeider

Utdann deg til Advokatsekretær / Juridisk medarbeider

Er du interessert i jus og vil jobbe som sekretær? Ønsker du innsikt i praktiske fagområder innenfor jus og kunnskap om det norske rettssystemet?  Som advokatsekretær spesialiserer du deg til å jobbe med advokater og jurister, og i løpet av ett år på deltid blir du en attraktiv medarbeider.

Dette lærer du

Du får en helhetlig forståelse for yrket og sitter igjen med god innsikt i jus, oppgaver og fag i virksomheter som arbeider med lover og regler. Du vil få gode kunnskaper om lover og forskrifter, og vil for eksempel kunne bistå advokatene i saksbehandling. Som advokatsekretær jobber du med mennesker, og diskresjon er viktig. Derfor går vi inn på temaer om klientbehandling og etikk.

Du vil lære om økonomistyring og kontorrutiner, tekstbehandling og regnskap. Da er det en fordel å være rask og ha øye for detaljer. I tillegg er det viktig med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Mange arbeidsgivere vektlegger engelskkunnskaper, og vi har derfor med engelsk som et eget emne i utdanningen. 

Noen av temaene du skal gjennom er

 • Konkret jobbsøknad
 • Presentasjonsteknikk
 • Møte- og arrangementsplanlegging
 • Domstolene og forvaltningen
 • Rettssystemet og rettsreglene
 • Selskapsrett
 • Familie- og arverett
 • Rettshjelpforsikring og fri rettshjelp
 • Oppstilling av regnskap
 • Bokføring av bilag
 • Avslutning av regnskap
 • Engelsk juridisk terminologi i utvalgte sammenhenger.
 • Bruk av Office-programmene slik at de gir best mulig støtte til forretningsprosessene

Hva blir jeg kvalifisert til

Etter fullført utdanning jobber de fleste som sekretær eller juridisk kontormedarbeider.Som advokatsekretær kan du også jobbe på advokatkontor, i næringslivsforetak eller på kontor innen offentlig forvaltning som stat, kommune og fylkeskommune. Advokatsekretær-utdanning åpner også for ulike oppgaver innenfor politiet og domstolene.I tillegg er det mulig å jobbe som administrasjonsmedarbeider, økonomimedarbeider eller revisjonsassistent, gjerne på et advokatkontor. Noen jobber også som saksbehandler i offentlig sektor. 

Noen eksempler på stillinger du kan søke på etter endt utdanning er: 

 • Advokatsekretær
 • Administrasjonssekretær
 • Sekretær 
 • Administrative støttestillinger innenfor stat og kommune
 • Resepsjoniststillinger med utvidede administrative støttefunksjoner
 • Kurs- og konferansevert/vertinne
 • Personlig assistent for en advokat

Opptakskrav/Søknad

Opptakskravet for denne utdanningen er fullført og bestått videregående skole. 

Mangler du dette, er det mulig å søke på bakgrunn av din arbeidserfaring. Dette kalles realkompetanse. Kontakt Norges Yrkesakademi, så kan vi vurdere om dette gjelder deg.

Studiefakta

Fagskoleutdanning som gir 30 fagskolepoeng.

Kostnader

Studieavgiften er på 47 900 kroner, pluss en registreringsavgift på 1 500 kroner som er inklusiv eksamensavgift ogmedlemsavgift i ONF (Organisasjon for norske fagskolestudenter). Utgifter til bøker kommer i tillegg.

Utdanningen er en godkjent fagskoleutdanning, noe som gjør at du kan søke Lånekassen om støtte. 

Ønsker du å dele opp betalingen kan Norges Yrkesakademi tilby deg ordninger for dette. 

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Advokatsekretær - juridisk kontormedarbeider.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Errors
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt

Norges Yrkesakademi

Norges Yrkesakademi

Velkommen til Norges Yrkesakademi 

Fagskolen eCademy har fått nytt navn – Norges Yrkesakademi. Betegnelsen «yrkesakademi» illustrerer på en fin måte at Fagskolen skal kombinere praktisk yrkesutdanning med teori på et høyt nivå. Les mer om navnebyttet her.

Norges Yrkesakademi tilbyr nettbaserte studier over hele landet. Fagskoleutdanningene er godkjent av NOKUT (Norsk organ for kvalitet i utdanningen) og gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Vi har studiestart to ganger i året – i september og februar, og løpende opptak hele året. Vi har ingen søknadsfrister. Søk når det passer deg!

Kombiner jobb og utdanning

Vår studiemodell baserer seg på fast progresjon og nettsamlinger i vårt virtuelle klasserom en kveld i uka. På nettsamlingene møter du læreren din og klassekameratene dine. Du leser og jobber med oppgaver der du er, når det passer deg. Du kan når som helst søke råd og veiledning hos læreren din. Hos Norges Yrkesakademi er du ikke alene.

Våre deltidsstudier på nett passer perfekt for deg som ønsker å kombinere jobb og studier, driver toppidrett og reiser mye, er hjemme med barn, ønsker en god utdanning uten å måtte flytte, reiser jorda rundt eller ønsker å komme raskt ut i en relevant jobb.

Norges Yrkesakademi tilbyr også korte, praktiske nettkurs. Start når du vil og les i ditt eget tempo!

9 gode grunner til å bli nettstudent ved Norges Yrkesakademi

1. De aller fleste fullfører studiet

Så mange som 75 prosent av studentene våre fullfører sine studier. Hele 90 prosent av studentene våre fullfører sine studier innen Helse og oppvekst.

2. Tett og personlig oppfølging

Både administrasjonen og lærerne ser deg og vil hjelpe deg å lykkes. Våre lærere gir deg tett og personlig oppfølging. Som nettstudent har du alltid mulighet til å kontakte lærer, medstudenter og administrasjonen. Studiene våre har fast progresjon.

3. Ukentlige nettsamlinger

Vi har ukentlige Skype-samlinger på kveldstid. Her møter du en lærer med solid yrkeserfaring og god, faglig kompetanse. Læreren går gjennom fagstoff og oppgaver, og du kan få svar på faglige spørsmål. Får du ikke deltatt på en samling? Du kan når som helst laste ned og spille av opptaket.

4. Deltidsstudent – Kombiner med full jobb

Selv om våre studier har fast progresjon, så er de fleksible. Du kan fint studere hos oss samtidig som du jobber 100 %. Får du ikke deltatt på den ukentlige Skype-samlingen? Last ned og spill av opptaket i etterkant. Som en pekefingerregel kan du regne med å bruke pluss/minus 20 timer pr uke på nettstudier. Tips: Lag ukeplaner med oversikt over alt du skal gjøre; jobb, familie og venner, fritidsaktiviteter OG tid til studiene!

5. Korte, yrkesrettede studier for alle

En fagskoleutdanning er en kort, yrkesrettet utdanning som varer fra ½ til 2 år (fulltid). Utdanningen bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanning er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning.

6. Egen nettklasse med medstudenter

Som nettstudent får du tilgang til din egen klasse med studenter. Dere starter på studiet samtidig og følger samme progresjon. Det gir grunnlag for et lærerikt miljø. Dere kan drøfte oppgaver og faginnhold – lære av hverandre!

7. Topp moderne verktøy

Som verktøy for nettsamlingene bruker vi Microsoft Skype for Business (tidligere Lync) som gir direkte kontakt mellom deltakerne via nettet med toveis video. Skype for Business består av en rekke muligheter for kommunikasjon og aktivitet.  I videosamtalen vil læreren kunne dele skjermen sin og presentasjoner med deg og resten av klassen. Du kan også delta interaktivt via video, chat eller skjermdeling.

8. Du får fagskolepoeng

Den 1. august 2013 innførte Kunnskapsdepartementet fagskolepoeng for fagskoleutdanning. Det ble gjort for å skape en målbar effekt av utdanningsløpet. 60 fagskolepoeng tilsvarer ett års fulltidsutdanning. Norges Yrkesakademi tilbyr deltidsutdanninger (50 %), ett skoleår hos oss tilsvarer derfor 30 fagskolepoeng. Vi har vektet våre studier med fagskolepoeng. Antall poeng fremkommer i omtalene av studiene.

Den nye fagskolemeldingen som ble fremlagt 2. desember 2016 åpner for at studiepoeng kan være mulig i fremtiden.

9. Få støtte av Lånekassen

Våre nettstudier er offentlig godkjent av NOKUT som fagskoleutdanninger og gir dermed rett til støtte hos Lånekassen. Alle studiene har en studiebelastning på 50 % eller mer og gir 30 fagskolepoeng eller mer.

nettstudier ved norges yrkesakademi

Vis alle utdanninger fra Norges Yrkesakademi

Kontaktinformasjon til Norges Yrkesakademi

Norges Yrkesakademi


Sandakerveien 116
0484 Oslo

Tlf: 46 44 07 00

norgesyrkesakademi.no

Kontakt Norges Yrkesakademi