Vis studentum.no som: Mobil

Dirigering - Master

Norges Musikkhøgskole

Dirigering - Master

Mastergradsstudiet i dirigering

Mastergradsstudiet i dirigering tar sikte på å gi studenten bakgrunn for arbeid med innstudering og framføring av et bredt repertoar for kor eller orkester.I mastergradsstudiet i dirigering inngår arbeid med dirigeringsteknikk, verkstudier, instrumentering, sang/klaver/ partiturspill og forskjellige valgemner. Det er en forutsetning at søkere har høyt nivå som utøver på sitt hovedinstrument og forholdsvis omfattende erfaring med ledelse av forskjellige kor/ensembler.Søkere må dessuten ha bred musikalsk erfaring slik at de kan forholde seg bevisst til musikkens kunstneriske kvaliteter og intensjoner.

Opptakskrav/Søknad

For opptak kreves fullført bachelorgrad i musikk eller tilsvarende utdanning, med minimum 80 studiepoeng utøvende emner. I opptaksgrunnlaget må inngå minimum 60 studiepoeng dirigeringsstudier eller tilsvarende kompetanse dokumentert ved opptaksprøver. I tillegg til de formelle opptakskravene gjennomføres opptaksprøver som er tilpasset den valgte spesialisering.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad

Mer informasjon

Om du ønsker å vite mer om Mastergradsstudiet i dirigering og studiemulighetene her så kan du klikke deg videre til studiets hjemmeside. Du kan også fylle ut interessemeldingen nedenfor.

Norges Musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole 

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole med over 750 studieplasser.

Musikkhøgskolen utdanner morgendagens profesjonelle utøvere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, musikkpedagoger og musikkterapeuter.

Norges største fagmiljøer i musikk

Musikkhøgskolens kvalitet er mulig med svært kompetente fagpersoner. Over 350 årsverk ansatte innen mange sjangre og spesialiseringer sikrer god bredde i undervisning, forskning og formidling. Musikkhøgskolen har derfor sterke fagmiljøer innen utøvende, pedagogiske, teoretiske og skapende musikkfag.

Historien til Norges musikkhøgskolestarter i 1973, men høgskolen har en musikalsk arv tilbake til 1800-tallet, med utgangspunkt i musikerfamilien Lindeman.

Blant Europas beste

Musikkhøgskolen har flotte konsertsaler, lydstudioer, Norges største musikkfaglige bibliotek og Oslos største samling av historiske instrumenter. Lokalene er blant Europas beste og mest moderne  for musikkutdanning. Med velutstyrte spesialrom for undervisning, musikkforskning, kreativitet og musikkutfoldelse gis studenter og ansatte optimale ressurser.

Vis alle utdanninger fra Norges Musikkhøgskole

Kontaktinformasjon til Norges Musikkhøgskole

Norges Musikkhøgskole

Slemdalsveien 11
0369 Oslo

Tlf: 23 36 70 00
Fax 23 36 70 01
www.nmh.no

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!