Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Heltid
5,5 eller 6 år
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Oslo
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Veterinærmedisin

Veterinærmedisin

Ønsker du å jobbe som veterinær eller dyrlege? Da må du ta en profesjonsutdannelse innen veterinærmedisin. Det veterinærmedisinske studiet ved NMBU Veterinærhøgskolen fører frem til graden cand.med.vet og autorisasjon som veterinær.

Ca. halvparten av de som har studert veterinærmedisin ved NMBU arbeider med forvaltning, matkontroll og dyrehelse. Andre jobber på dyreklinikk, med behandling av syke dyr på gårder eller på slakteri. Man kan også jobbe som rådgiver for å forebygge sykdommer hos produksjonsdyr, eller bli ansatt i legemiddelfirmaer, ved NMBU Veterinærhøgskolen eller andre relaterte forskningsinstitusjoner. Mattilsynet er også en viktig arbeidsplass.

Hva lærer du?

Du får ferdigheter innen veterinærmedisin og kan arbeide for en bedre dyrehelse og dyrevelferd, samt en tryggere folkehelse. Du kan identifisere, formulere og løse komplekse veterinærmedisinske problemstillinger og bidra i forskning. Du blir dreven i kommunikasjon på en forståelig, effektiv og respektfull måte med alle samarbeidspartnere. Veterinærer har en nøkkelrolle i å sikre at maten vi spiser ikke er helseskadelig.

Kort om studiet

Studentene følger et fast oppsatt program av forelesninger, kollokvier, kurs og praktisk/klinisk undervisning. I de seks første semestrene er studiet organisert i blokker med flere fag integrert. Fra og med 7. semester er undervisningen konsentrert om den anvendte delen av veterinærmedisinen. Det siste året kan studentene innen visse rammer velge mellom fem differensieringsretninger:

 • Mattrygghet og produksjonsdyrmedisin
 • Akvamedisin
 • Hestemedisin
 • Smådyrmedisin
 • Prosjektrelatert retning

NMBU har gode samarbeidsavtaler med veterinærinstitutter i Europa, Nord-Amerika, Afrika og Australia som gir studenten mulighet for å skaffe seg internasjonal erfaring i løpet av studiet. NMBU Veterinærhøgskolen skal utdanne kandidater med kompetanse på høyt internasjonalt nivå med relevans for nasjonale og internasjonale oppgaver innen veterinær-og biomedisin og dyrepleie.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • matematikk R1/S1+S2
 • kjemi 1+2

Poenggrenser:

62,7 / 55,0 i 2015

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

 • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
 • Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
www.nmbu.no


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!