Vis studentum.no som: Mobil

Teknologi (sivilingeniør) - Vann- og miljøteknikk

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Teknologi (sivilingeniør) - Vann- og miljøteknikk

5-årig master i Teknologi (sivilingeniør) - Vann- og miljøteknikk

Du kan bli rådgivende ingeniør i konsulentfirmaer, kommuneingeniør eller leder av et offentlig eller privat vann-/avløpsverk. Du kan bli prosjektleder for større utbyggingsprosjekt knyttet til vannforsyning eller avløp. Du kan jobbe i statlig forvalting, som departementer og direktorater.

Hva lærer jeg?

Studiet gir deg det teoretiske og praktiske grunnlaget for å kunne planlegge, dimensjonere, bygge anlegg og utføre tiltak som gir rent drikkevann og renser avløpsvann. Du studerer hvordan vi kan skape et trygt og rent miljø. Du lærer konvensjonell renseteknikk og naturbaserte rensemetoder.

Studiet gir deg kompetanse for følgende arbeidsoppgaver: Sikre rent drikkevann til by og land, utvikling av gode transportsystemer for vann til forbrukere, utvikle og bygge fremtidens renseanlegg, resirkulering av slam, avfall og andre ressurser til ny utnyttelse i industri og matproduksjon, forhindre forurensning av jord og grunnvann og ta vare på ressursene i avløp og avfall med kretsløpsteknologi, samt bruk av verktøy for miljøtekniske analyse.

 

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse + R1 + R2 + Fysikk 1, eller generell studiekompetanse + 3MX + 2FY, eller 1-årig forkurs for ingeniørutdanning og maritim høyskoleutdanning.

Studiefakta, Tittel m.m

Master

Studiepoeng (ECTS)

300

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
www.nmbu.no

Beskrivelse og bosted

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!