Vis studentum.no som: Mobil

Teknologi (sivilingeniør) - Miljøfysikk og fornybar energi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Teknologi (sivilingeniør) - Miljøfysikk og fornybar energi

5-årig master i Teknologi (sivilingeniør) - Miljøfysikk og fornybar energi

Mange får jobb i næringslivet og i energibransjen. Andre arbeider i Staten, Statkraft, Olje- og energidepartementet, Miljøverndepartementet, Statens strålevern, ENOVA, Statoil, SINTEF, IFE og WWF. Noen fortsetter med doktorgradsstudier eller begynner i skoleverket som realfagslektorer.

Hva lærer jeg?

Du tar et klassisk sivilingeniørstudium i fysikk og velger blant følgende spesialiseringer:
Fornybar energi:
Du lærer hvordan vi utnytter fornybar energi fra vind, elver, bølger, sollys og biologisk materiale til oppvarming, strøm og biodrivstoff.
Nevrofysikk:
Du studerer matematiske modeller av nerveceller og av nettverk av nerveceller i hjernen, blant annet ved bruk av store datamodeller som simuleres på kraftige datamaskiner.
Biometeorologi og klimafysikk:
Du studerer samspillet mellom klima og de fysiske prosessene som bestemmer livsbetingelsene for planter, dyr og mennesker. Du studerer meteorologi, klima, stråling fra solen, energiomsetningen i biosfæren, miljøbiofysikk, radioaktivitet og strålingsfysikk.
Kontinuumsfysikk:
Du lærer å sette opp modeller for bølger, strømninger, varmeoverføring og andre prosesser i naturen.

 

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse + R1 + R2 + Fysikk 1, eller generell studiekompetanse + 3MX + 2FY, eller 1-årig forkurs for ingeniørutdanning og maritim høyskoleutdanning.

Studiefakta, Tittel m.m

Master

Studiepoeng (ECTS)

300

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!