Integrert Master

Teknologi og produktutvikling

Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Teknologi og produktutvikling

Er du opptatt av ny teknologi og bærekraftig samfunnsutvikling? Med en master i teknologi og produktutvikling lærer du å designe tekniske løsninger som kan bidra til å endre morgendagens industri og næringsliv.

Samfunnet blir stadig mer avhengig av moderne teknologi. Derfor trenger vi sivilingeniører som kan utfolde seg kreativt og utvikle nye tekniske løsninger. Med en master i teknologi og produktutvikling får du masse erfaring med innovasjon og ny teknologi – og kompetanse som gjør deg ettertraktet i alt fra gründervirksomheter til store teknologibedrifter.

Bli spesialist i det du interesserer deg mest for

Du velger selv om du vil spesialisere deg i enten produktutvikling og maskindesign, bærekraftig prosessteknologi eller energiteknologi. Underveis får du utviklet de kreative evnene dine, både gjennom å jobbe med egne produktideer og å designe nye teknologiske løsninger.

Jobb aktivt med miljø og bærekraft

Studiet er laget for å gi deg valgfrihet til å kombinere de emnene du er mest interessert i. Du kan også ta deler av mastergraden din på utveksling i utlandet. Hos oss er miljø og bærekraft en rød tråd gjennom hele studieprogrammet.

Hva lærer du?

En kandidat som har fullført utdannelsen (sivilingeniør) forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

Generell kompetanse:

 • Kan formidle og kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten.
 • Kan bidra til innovasjon og entreprenørskap.
 • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset ingeniørfaglig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.

Kunnskaper:

 • Forstår ingeniørfagenes rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv, har innsikt i etiske krav og hensyn til bærekraftig utvikling, og kan analysere etiske problemstillinger knyttet til ingeniørfaglig arbeid.
 • Har brede matematisk-naturvitenskapelige, teknologiske og datatekniske basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og omstilling.
 • Har dybdekunnskap innen et begrenset felt knyttet opp mot aktiv forskning, herunder tilstrekkelig faglig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater.
 • Har fagkunnskap som skal kunne anvendes innenfor mange næringer, blant annet fornybare energikilder, matvareproduksjon, små og mellomstore teknologibedrifter og foretak, samt ulike former for ingeniørfaglig tjenesteyting.

Ferdigheter:

 • Kan utarbeide helhetlige løsninger av ingeniørfaglige problemer, herunder utvikle løsninger i en tverrfaglig kontekst.
 • Kan vurdere analyseverktøy, metoder, tekniske modeller, beregninger og løsninger selvstendig og kritisk.
 • Behersker selvstendig og kritisk bruk av moderne analyseverktøy og designverktøy rettet mot utvikling av nye produkter og prosesser innen det produksjonsbaserte næringslivet.
 • Har tilstrekkelig teoretisk grunnlag for å kunne løse oppgaver og tilegne seg ny kunnskap på egen hånd.

Opptakskrav/Søknad

Studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

 • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
 • Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet