Vis studentum.no som: Mobil

Samfunnsøkonomi - Master

Master i Samfunnsøkonomi

Masterprogrammet i samfunnsøkonomi skal gi studentene god kompetanse innen økonomisk analyse og dypere innsikt i økonomiske mekanismer i samfunnet. Problemstillinger som behandles i studiet er: Kan økonomisk vekst kombineres med vern av miljøet? Hvordan skape nye arbeidsplasser? Hvordan redusere fattigdom og få bedre forvaltning av naturressursene i lavinntektsland?  Er markedsmakt et problem i energimarkedet? Hva betyr en WTO-avtale for landbruket? Hvordan får til en bærekraftig utvikling?

Mastergraden skal videre inneholde en ikkeøkonomisk, tverrfaglig profilering basert på valg innen UMBs totale studie-tilbud rettet mot en spesiell næring eller fagfelt. Siste del av masterstudiet er satt av til et selvstendig arbeid, en masteroppgave på 30 studiepoeng. (Oppgaven skal gi studenten trening i å gjennomføre analyser og diskusjoner på et høyt faglig nivå, og vise modning og forståelse for faget. De vil være knyttet til problemstillinger i offentlig forvaltning, i bedrifter, i nasjonale eller internasjonale organisasjoner, eller være av mer samfunnsfaglig art.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad i økonomi eller liknende, inkludert matematikk og statistikk. Det kreves minst 90 studiepoeng i økonomi. Søkere må kunne demonstrere bruk av engelsk språk etter UMBs retningslinjer for engelskspråklige program.

Studiefakta, Tittel m.m

Master

Studiepoeng (ECTS)

120

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
Fax 64 96 50 01
www.nmbu.no


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!