Vis studentum.no som: Mobil

Samfunnsøkonomi - Bachelor

Bachelor i Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomer arbeider med analyse og beslutninger i offentlige og private organisasjoner - i bedrifter og forvaltning. Aktuelle områder er for eksempel miljøpolitikk, ressursforvaltning, næringsutvikling og bistandsarbeid. Spesialisering i foretaksøkonomi kvalifiserer til stillinger innen økonomistyring, regnskap og salg. Studiet åpner for mange masterstudier, deriblant samfunnsøkonomi.

Hva lærer jeg?
Samfunnsøkonomisk teori og metode er kjernen i studiet. Det skal gi mulighet til å forstå og analysere viktige sider ved samfunnsutviklingen, slik som: Miljø- og klimaproblematikk, hvilke energikilder skal vi satse på i fremtiden, inntektsfordelingen globalt og nasjonalt, utforming av regler for internasjonal handel, samt langsiktig forvaltning av samfunnets ressurser.

Det legges vekt på at analysene skal gi innsikt om utforming av virkemidler og politiske tiltak for å møte utfordringer samfunnet står overfor. Studiet er et av de sterkeste i Norge innen miljø- og ressursøkonomi, energiøkonomi, utviklingsøkonomi, næringsutvikling og biologiske naturressurser.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse. Gode kunnskaper i matematikk anbefales. 

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelor

Studiepoeng (ECTS)

180

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
Fax 64 96 50 01
www.nmbu.no


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!