Vis studentum.no som: Mobil

Realfag - Årsstudium

Hvorfor studere frie realfag? Med kompetanse innen realfag står du sterkt i dagens arbeidsmarked. Du ønsker å lære mer om og forstå mer av naturen, og du vil prøve ulike realfag før du bestemmer deg for endelig studieprogram. Du skal ta realfagsemner for å samle poeng til et annet studium, eller du vil ha undervisningskompetanse i biologi, fysikk, kjemi, matematikk, geofag eller naturfag. Hva lærer jeg? Frie realfag er et studium for deg som vil vite mer om realfag og for deg som er usikker på hva du skal studere videre, eller for deg som ønsker å supplere en allerede fullført utdannelse. Du får grunnleggende kunnskaper i de fagene du velger. Og med Frie realfag i bunn kan du gå videre i andre studier. Hva blir jeg? Frie realfag gir deg ingen grad fordi du får velge helt fritt blant alle NMBUs fag. Studiet gir deg viktige byggeklosser som kan benyttes inn i de fagene du tar i videre studier ved NMBU eller andre læresteder. Du kan ta godkjente emnegrupper og få undervisningskompetanse. Les mer om Frie realfag

Studentene velger fritt hvilke realfag eller andre emner ved NMBU de vil studere. Studenter som tar 60 sp. eller mer setter opp egen utdanningsplan ved hjelp av studieveileder.

Mange studenter ønsker å ta emner som inngår i gradsstudier ved NMBU eller andre læresteder. Andre studenter ønsker å ta emner for å få undervisningskompetanse i ett eller flere realfag . For å oppnå undervisningskompetanse, må studenten ta emner i NMBUs godkjente emnegrupper (se nærmere beskrivelse av disse under masterprogrammet for lektorutdanning i naturvitenskapelige fag, LUN).

Bestemte emnegrupper på 60 sp. gir undervisningskompetanse i biologi, kjemi, fysikk, matematikk, informatikk eller geofag, mens det kreves en gruppe på 90 sp. for å oppnå undervisningskompetanse i naturfag.

Emnegruppene gir en bred bakgrunn som er meget godt egnet for å undervise i den videregående skolen. Det vil ta minimum 1,5 år å gjennomføre en emnegruppe i ett fag. Det kan være adgangsbegrensning til enkelte emner.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
Fax 64 96 50 01
www.nmbu.no


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!