Vis studentum.no som: Mobil

Praktisk-pedagogisk utdanning - Videreutdanning

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Sammendrag
Heltid/deltid
1 år heltid eller 2 år deltid
Bachelor
Oppstart: Høst - Ås
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Praktisk-pedagogisk utdanning - Videreutdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning - Videreutdanning

PPU har som mål at du skal utvikle god kompetanse i å legge til rette for læring.

Studiet er rettet mot undervisning i realfag (biologi, fysikk, kjemi, geofag, matematikk, informatikk, naturfag) og naturbruksfag.

Studiet kan også gjennomføres på deltid.

Oppbygging av studiet

PPU er på 60 sp. Utdanningen består av 12 uker med samlinger og 60 dager med veiledet praksisopplæring, fordelt over ett år (heltid) eller to år (deltid).

De fleste samlingene er lagt til NMBU. Praksisopplæring foregår i skolen, men noe av den kan gjennomføres i annen formidlingsvirksomhet.

I studiet benyttes også nettbasert læringsplattform.

Opptakskrav/Søknad

En av følgende kvalifikasjoner må være oppfylt:

• Fullført universitets- eller høgskoleutdanning av minimum tre års og 180 sp omfang og minimum 60 sp i ett fag innen realfag eller naturbruksfag.

• Fullført treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning med minimum 60 sp i ett fag innen realfag eller naturbruksfag og minimum to års yrkespraksis.

• Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, minimum to års yrkesteoretisk utdanning og minimum fire års yrkespraksis.

Eventuelle søknader på grunnlag av realkompetanse vil også bli vurdert.

Studiefakta, Tittel m.m

60 studiepoeng.

Kostnader

Standard semesteravgift.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
www.nmbu.no

Beskrivelse og bosted

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!