Vis studentum.no som: Mobil

Praktisk-pedagogisk utdanning - deltid - Årsstudium

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Praktisk-pedagogisk utdanning - deltid - Årsstudium

Hvorfor velge Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)?

  • Du vil undervise i realfag i grunnskolen eller videregående skole, eller programfag i naturbruk i videregående skole
  • Du vil lære å undervise og motivere elever i realfag , programfag i naturbruk eller en kombinasjon av disse på et studiested med fokus på bærekraftig utvikling.
  • Du bidrar til å forme framtidens skole og gi samfunnet svært etterspurt kompetanse.
  • https://www.lanekassen.no/nb-NO/Tilbakebetaling/sletting-av-renter-og-gjeld/Sletting-av-gjeld/sletting-av-gjeld-for-larere/Fullfort-visse-larerutdanninger/https://www.lanekassen.no/nb-NO/Tilbakebetaling/sletting-av-renter-og-gjeld/Sletting-av-gjeld/sletting-av-gjeld-for-larere/Fullfort-visse-larerutdanninger/Studenter som fullfører PPU innen realfag kan få slettet inntil 50 000 kroner av studielånet.

Regjeringen har innført en ordning med å sletting av studiegjeld for å rekruttere flere lærere i realfag i videregående skole.

Utdanningen består av 12 uker med samlinger og 60 dager med veiledet praksisopplæring, fordelt over ett år (heltid) eller to år (deltid).

Hva lærer jeg?

Du utvikler kompetanse i å legge til rette for læring. Studiet er rettet mot undervisning i realfag (biologi, fysikk, kjemi, geofag, matematikk, informatikk, naturfag) og programfag i naturbruk.

Du lærer å planlegge, gjennomføre, begrunne og vurdere undervisning, forstå undervisningen ut fra elevenes behov og interesser, samt forstå skolens rolle i samfunnet.

Du kan velge fordypning i didaktikk for ett eller to realfag , programfag i naturbruk, eller kombinasjon av realfag og programfag i naturbruk, avhengig av tidligere utdanning og yrkeserfaring.

Hva blir jeg?
Gjennomført utdanning kvalifiserer for fast ansettelse som lærer i videregående skole og i grunnskolen fra 5. trinn. Kompetansen gir også mulighet til å arbeide med undervisning i voksenopplæring, informasjon og kommunikasjon i bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomhet.
https://www.nmbu.no/studier/studietilbud/andre/praktisk-pedagogisk_utdanning_ppuhttps://www.nmbu.no/studier/studietilbud/andre/praktisk-pedagogisk_utdanning_ppu

Les mer om Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
Fax 64 96 50 01
www.nmbu.no


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!