Vis studentum.no som: Mobil

Plantevitenskap - Master

Master i Plantevitenskap

Du kan få stilling i statlig, kommunal og privat sektor knyttet til miljø, landbruk og landskapsforvaltning (inkludert park, idrettsanlegg og hager) eller internasjonalt f.eks. i FAO og NORAD. Du kan bli lærer (med pedagogikk) eller ta forskerutdanning og bli forsker.

Hva lærer jeg?

I masterstudiet i plantevitenskap kan du fordype deg i en av fire studieretningene: Jord- og hagebruk, grøntmiljø, plantepatologi eller plantebioteknologi. Jord og hagebruk har fokus på blomster, frukt, bær, og grønnsaker, korn, fiber- og oljevekster og ulike fôrvekster og på miljøvennlige dyrkingsmåter. Du får lære om hvordan ytre betingelser som næringstilførsel, temperatur, lys og daglengde påvirker vekst og fysiologiske prosesser i plantene. Du kan også fordype seg i hvordan plantene kan endres gjennom planteforedling for å oppfylle krav fra produsenter og forbrukere. Grøntmiljø, fokuserer på etablering og skjøtsel av planter i alle typer grøntanlegg, hager, parker, idrettsanlegg, golfbaner, og langs våre veier og av etablering av grønne utemiljøer ved bevisst plantevalg. Du kan få lære om hvordan prydplanter påvirker menneskers helse og trivsel. Plantebioteknologi gir forståelse av planters funksjon og hvordan de blir påvirket av klima og miljø, og du får dypere innsikt i genetikk og molekylærbiologiske metoder. Plantepatologi fokuserer på samspillet mellom planter og de virus, bakterier og sopper som er årsak til sykdommer på planter (plantepatogener) og på kunnskap og forståelse av hvordan plantesykdommer kan bekjempes og begrenses.
Studieretningen inngår i et nordisk undervisningssamarbeid innen plantepatologi.

 

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad i plantevitenskap, biologi, bioteknologi eller tilsvarende utdanning som inkluderer grunnleggende kunnskaper i matematikk, kjemi, plantefysiologi og naturgrunnlag. For studieretning Grøntmiljø forutsettes kunnskap om norske forhold. Du kan bli tatt opp til plantevitenskapsstudium selv om du har andre kombinasjoner enn dette men det kan kreve et kortere innpassingsstudium.

Studiefakta, Tittel m.m

Master

Studiepoeng (ECTS)

120

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
Fax 64 96 50 01
www.nmbu.no


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!