Vis studentum.no som: Mobil

Plantevitenskap - Bachelor

Bachelor i Plantevitenskap

Rådgiver/konsulent i privat, kommunal eller statlig sektor, avdelingsleder i samvirkebedrifter/ landbruksorganisasjoner, agro- eller laboratorietekniker, bistandsarbeider m.m. Du er kvalifisert for masterstudier i plantevitenskap og agroøkologi ved UMB, og ved bevisst bruk av valgfrie emner flere masterstudier ved universiteter i inn- og utland.

Hva lærer jeg?

Du lærer grunnleggende naturvitenskap som basis for mer spesifikk kunnskap om planter og dyrkingsmåter. Du får kunnskap om bruk av planter til mat, fôr og pryd, jord og miljø, jordbruk, hagebruk og veksthusproduksjoner. Du lærer å velge rett plante til rett sted, om etablering og skjøtsel av våre grønne omgivelser, og hvilken betydning planter har for mennesket. Du lærer om samfunnsaktuelle utfordringer innen matproduksjon, klimaendringer og plantevekst, bærekraft og dyrkingssystemer og bruk av matplanter for bedre helse.

 

Opptakskrav/Søknad

Realfagskompetanse.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelor

Studiepoeng (ECTS)

180

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
www.nmbu.no

Beskrivelse og bosted

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!