Vis studentum.no som: Mobil

Økologi og naturforvaltning - Bachelor

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Økologi og naturforvaltning - Bachelor

Bachelor i Økologi og naturforvaltning

Du blir godt kvalifisert for videre studier på masternivå, spesielt innen naturforvaltning, økologi og utmarksrelaterte fag. Bachelorgraden gir mulighet for arbeid med miljø- og forvaltningsspørsmål i organisasjoner, næringsliv og offentlige etater. Med pedagogisk påbygning kan du bli lærer.

Hva lærer jeg?

Du får kjennskap til botanikk, zoologi, økologi, arealplanlegging, jus og økonomi. Sentrale temaer er å forstå naturens prosesser, og hvordan menneskelige aktiviteter påvirker naturressursene. Studiet vektlegger behovet for samspill mellom økologisk og samfunnsfaglig kunnskap i forvaltningen. Målet med studiet er at du skal få et godt faglig grunnlag for forvaltning av naturressurser, både på nasjonalt og globalt nivå.
 

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse+ 2MX/2MY/3MZ/  + 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ + 3BT)/(2BI +  3BT)**UMB godkjenner også 3NA 
For elever fra Kunnskapsløftet:  Generell studiekompetanse  + R1/(S1+S2)  + Matematikk (R1+R2)/Fysikk (1+2)/  Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi  (1+2)/ Geofag (1+2)/  Teknologi og forskningslære (1+2)

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelor

Studiepoeng (ECTS)

180

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
www.nmbu.no

Beskrivelse og bosted

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!