Vis studentum.no som: Mobil

Naturbasert reiseliv - Master

Master i Naturbasert reiseliv

Hva blir jeg? Rådgiver/prosjektleder i privat og offentlig virksomhet, med fokus på bærekraftig utnyttelse av naturressurser til jakt og fiske, friluftsliv, reiseliv eller opplevelsesproduksjon. Arbeidsgivere er kommuner, fylker, statlige etater, privat næringsliv eller organisasjoner. Egen virksomhet og konsulentforetak vil være naturlig for flere.

Hva lærer jeg?

Studiet kombinerer naturforvaltning og reiseliv med arealplanlegging, økonomi, sosiologi og entreprenørskap. Naturens tålegrenser står sentralt. Du lærer å ta i bruk en helhetlig tilnærming til forvaltning av naturen og de muligheter, utfordringer og konflikter som ligger i en økt kommersiell bruk av naturressursene. I studiet opparbeider du deg ferdigheter innen gründervirksomhet, produktutvikling og salg av naturbaserte reiselivsprodukter. Gjennom prosjekt- og masteroppgaver, utferder og forelesninger får du god kontakt med næringsaktører og forvaltningsmyndigheter.

 

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad, eller tilsvarende, med fordypning innen et av følgende fagområder:
• Reiseliv
• Friluftsliv
• Skogfag
• Landbruksfag
• Miljøfag
• Biologiske fag
• Naturforvaltning
• Økonomi

Studiefakta, Tittel m.m

Master

Studiepoeng (ECTS)

120

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
www.nmbu.no

Beskrivelse og bosted

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!