Master

Naturbasert reiseliv

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Naturbasert reiseliv

Er du interessert i natur og friluftsliv, eller vil jobbe med å utvikle Norge som en bærekraftig reiselivsdestinasjon etter koronapandemien? Da er denne tverrfaglige utdanningen midt i blinken for deg!

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

 • har avansert kunnskap om det naturbaserte reiselivssystemet, dets aktører, og hvilken betydning fagområdet har for bærekraft utvikling
 • har inngående kunnskap om samfunnsvitenskapelige teori og metoder som brukes i reiseliv, naturforvaltning og friluftsliv
 • kan organisere og anvende teoretisk kunnskap for å evaluere sentrale trekk og utviklingen i det naturbaserte reiselivet, og hvordan disse påvirker miljø, samfunn og økonomi i en bærekraftsammenheng

Ferdigheter:

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor naturbasert reiseliv
 • kan arbeide selvstendig med praktiske forvaltnings-, turisme- eller forskningsprosjekt
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige råd til bedrifter, organisasjoner og myndigheter i det naturbaserte reiselivet

Generell kompetanse:

 • kan gjennom en helhetlig tilnærming analysere og reflektere over ulike forhold, utfordringer og konflikter i utvikling og forvaltning av det naturbaserte reiselivet i en bærekraftsammenheng
 • er en ressursperson i tverrfaglige reiselivsprosjekt, og kan kommunisere og formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner med ulike fagpersoner og målgrupper
 • kan bidra til nytenking og kreativitet i prosjekter og innovasjonsprosesser

Opptakskrav/Søknad

Relevant bachelorgrad. 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

 • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
 • Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet