Vis studentum.no som: Mobil

Miljø og naturressurser - Bachelor

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Miljø og naturressurser - Bachelor

Bachelor i Miljø og naturressurser

Konsulent og tekniker i private firmaer eller offentlige etater, samt i interesseorganisasjoner innen natur og miljø. Kvalifisert for å søke opptak til master i Miljø- og naturressurser ved UMB, samt andre lignende masterstudier i inn- og utland.

Hva lærer jeg?

Du får en naturvitenskaplig handlingskompetanse innenfor jord, vann, geologi og miljøkjemi. Du lærer de viktigste egenskapene og prosessene som styrer utvikling i jordog vannsystemer. Din naturvitenskaplige kunnskap settes inn i en aktuell og historisk sammenheng spesielt med hensyn på globale og lokale naturressursutnyttelser og miljøutfordringer. Ferdigheter som innhenting (prøvetaking, feltmålinger, laboratorium analyser), bearbeiding (statistiske analyser og modelleringer) og presentasjon av informasjon knyttet til miljø- og naturressurser tillæres. Kandidaten læres opp til selvstendig arbeid og til å jobbe i grupper.

 

Opptakskrav/Søknad

Realfagskompetanse.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelor

Studiepoeng (ECTS)

180

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
www.nmbu.no

Beskrivelse og bosted

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!