Vis studentum.no som: Mobil

Matvitenskap - Master

Master i Matvitenskap

Du kan jobbe med produktutvikling, teknisk eller administrativ leder i matvareindustrien eller som konsulent/rådgiver i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Du kan jobbe som veileder innen emballasje, maskiner eller råstoffer - animal, marin, vegetabil og melk, til matvareindustrien. Med pedagogisk tilleggsutdanning kan du bli lærer. Du kan studere videre til en PhD, 3-4 års lønnet forskerutdanning.

Hva lærer jeg?

Masterstudiet har spesialiseringene "Produksjon og utvikling av næringsmidler" hvor du lærer om produksjonsprosessene fra råvarer til ferdig mat og fra idé til ferdig produkt. Andre viktige elementer er emballasje, sensorikk og målemetodikk. I spesialiseringen "Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene" lærer du hvordan maten som produseres blir trygg å spise. Du lærer hvordan fremmede og uønskede stoffer kommer inn i matvarene, og ikke minst hvordan det kan unngås.
Kunnskap om sykdomsfremkallende mikroorganismer og miljøgifter er viktige elementer.

 

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad i Matvitenskap eller tilsvarende med snittkarakter på C eller bedre. Studenter som mangler enkelte bacheloremner på 200-nivå, kan ta dette som en del av mastergraden. Dette må avtales med studieveileder.

Studiefakta, Tittel m.m

Master

Studiepoeng (ECTS)

120

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!