Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 22. mars 2022 🎓💻

Lektorutdanning i realfag - LUR - Master

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Sammendrag
Master, 5 år
Ås
5 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Lektorutdanning i realfag - LUR - Master

Hvorfor velge Lektorutdanning i realfag ?

  • Du får både mastergrad i realfag og undervisningskompetanse i to skolefag.
  • Du liker å arbeide med ungdom og vil stimulere elever til å bli interessert i og glad i realfag .
  • Du vil studere i et fagmiljø som er levende opptatt av bærekraftig utvikling og hvordan verden skal løse sine energi- og miljøproblemer.

Studenter som fullfører lærerutdanninger innen realfag kan få slettet inntil 50 000 kroner av studielånet.

Hva lærer jeg?

Du får innføring i de grunnleggende realfagene og spesialiserer deg i to av dem (fysikk, kjemi, biologi, matematikk, geofag eller naturfag).

I hvert av de to valgte fagene får du en emnegruppe på 60 studiepoeng som kvalifiserer for undervisning i skolen. Deretter fordyper du deg i ett av de to realfagene med påfølgende mastergradsoppgave.

Gjennom 100 dagers praksisopplæring i skolen og studier i profesjonsfag (pedagogikk og fagdidaktikk), lærer du å veilede elever og legge til rette for god undervisning og læring i fagene.

Hva blir jeg?

De fleste blir lektorer i videregående skole innen realfagene, men noen velger å jobbe i ungdomsskolen. Du kvalifiseres også for en rekke andre yrker i næringslivet og offentlig forvaltning knyttet til realfag eller til formidling.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
Fax 64 96 50 01
www.nmbu.no


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!