Vis studentum.no som: Mobil

Kjemi - Master

Master i Kjemi

Du kan arbeide ved kjemiske laboratorier, i kjemisk eller farmasøytisk industri, i prosess-, næringsmiddel- og oljeindustri. Arbeid innenfor forskning på universiteter eller andre forskningsinstitusjoner. Rådgiver innen offentlig forvaltning og offentlige tilsyn. Mastergraden kvalifiserer til forskerutdanning gjennom PhD-studier.

Hva lærer jeg?

Miljøkjemi: Du vurderer konsekvenser av miljøgifter ved hjelp av grunnleggende kunnskaper om forurensning (kilder, mobilitet, transport, biologisk opptak, akkumulering og effekter). Du studerer forurensningskilder og -effekter med avanserte metoder i felt og laboratoriet. Naturstoff kjemi: Du arbeider med forbindelser med biologisk aktivitet. Du lærer hvordan de syntetiseres eller isoleres fra utgangsmaterialer. Du benytter avansert vitenskapelig utstyr til kvalitative og kvantitative analyser av ulike prøver. Du lærer hvordan og hvorfor forbindelsene har biologisk aktivitet. Det tilbys kjemiemner spesielt tilpasset de ulike retningene.
 

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad i kjemi eller tilsvarende, med fordypning (80 sp) i kjemi. Studenter med kun emnegruppe i kjemi (60sp) er kvalifisert, dersom resten av kjemifordypningen tas i mastergraden. Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden.

Studiefakta, Tittel m.m

Master

Studiepoeng (ECTS)

120

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!