Sammendrag
Master
Ås
2 år
Heltid
Høst
Klasserom

Kjemi

Studentene våre tar som oftest fag innen enten miljø/uorganisk kjemi, eller organisk kjemi/naturstoff, men de kan også ta en kombinasjon. I miljøkjemi lærer du å vurdere konsekvenser av miljøgifter ved hjelp av grunnleggende kunnskaper om forurensning. Du studerer forurensningskilder og effekter av forurensning med avanserte metoder i felt og på lab.  

I naturstoffkjemi arbeider du med forbindelser med biologisk aktivitet, og lærer hvordan disse kan syntetiseres eller isoleres. Du benytter avansert vitenskapelig utstyr til analyser av ulike prøver og lærer hvordan og hvorfor forbindelser har biologisk aktivitet. Ved NMBU er vi opptatt av å skape inkluderende læringsmiljøer og gode faglig hjem for våre studenter. Les mer om NMBUs læringsfilosofi.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
Fax 64 96 50 01


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!