Vis studentum.no som: Mobil

Geomatikk - Kart, satellitter og 3D-modellering - sivilingeniør

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Sammendrag
Integrert Master
Ås
5 år
Heltid
Høst
Klasserom

Geomatikk - Kart, satellitter og 3D-modellering - sivilingeniør

I løpet av studiet er du innom mange spennende fagområder. De tre hovedretningene i mastergradsstudiet er: 

  • Geodesi, som tar for seg jordas form og størrelse og spiller en viktig rolle for satellitter, som med millimeters nøyaktighet kan fastslå posisjoner på jordoverflaten. Dette er grunnlaget for GPS-teknologien. Landmåling med presisjonsinstrumenter inngår også i dette fagområdet.
  • Fjernmåling (fotogrammetri, laserskanning og satelittkartlegging), som inneholder metoder for 3D-visualisering, modellering og analyse. 
  • Geografisk informasjonsbehandling (GIS), som omfatter innsamling, lagring, analyse og presentasjon av kart- og geodata. 

NMBU er det eneste lærestedet i Norge som har alle disse tre retningene i full bredde. Hos oss vil du studere i et engasjert fagmiljø der studenter og forskere arbeider tett sammen. Det er mye prosjektbasert læring og praktisk problemløsing i dette studieprogrammet.  Vi legger vekt på miljø og bærekraft i alle studieprogrammene ved NMBU.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
Fax 64 96 50 01


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!