Vis studentum.no som: Mobil

Fornybar energi - Bachelor

Hvorfor studere Fornybar energi?

  • Klimaendringer og global oppvarming er blant verdens største miljøutfordringer.
  • Økt satsing på fornybar energi gir stort behov for kompetanse.
  • Studiet gir helhetlig kompetanse på fornybar energi med vekt på bioenergi, areal- og energiressursforvaltning knyttet til utnyttelse av vann- og vindkraft.

Hva lærer jeg?
Du får bred kunnskap om planlegging, produksjon og foredling av fornybare energiressurser.

Du lærer om areal- og miljøforvaltning, og om forebygging av konflikter knyttet tilarealkrevende energiressurser som bioenergi, vindenergi og vannkraft/småkraft.

Med et solid tverrfaglig fundament skal du kunne kombinere kunnskap fra ulike fagområder.

Du skal forstå verdikjeder og planleggingsprosesser knyttet til fornybare energiressurser, og kunne arbeide med problemstillinger knyttet til økonomi, areal og miljø ved produksjon og foredling av fornybar energi.

Hva blir jeg?
Du blir kvalifisert for flere masterprogrammer både ved NMBU og andre studiesteder. Utdannelsen gir godt grunnlag for jobb i energibedrifter, konsulentselskap, organisasjoner og offentlig forvaltning med oppgaver innen fornybar energi.

Les mer om bachelor i Fornybar energi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
Fax 64 96 50 01
www.nmbu.no


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!