Vis studentum.no som: Mobil

Folkehelsevitenskap - natur og miljø, helse og livskvalitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Sammendrag
Master
Ås
2 år
Heltid/deltid
Høst
Klasserom

Folkehelsevitenskap - natur og miljø, helse og livskvalitet

Du lærer om hva det er som fremmer helse og forebygger sykdom. Metoder som brukes i kartlegging og vurdering av folkehelse, inkludert epidemiologi og geografiske informasjonssystemer (GIS) inngår også i studiet.

Studiet er tverrfaglig med et helhetlig perspektiv på helse og livskvalitet.I løpet av studiet er det fire obligatoriske emner, i tillegg til masteroppgaven. Utover de obligatoriske emnene velger studentene 25 studiepoeng innen fagområder som miljø og helse, helsefremmende opplevelser og aktiviteter, ledelse og helse i plan. I tillegg velges 15  studiepoeng innen emner som er relevante for folkehelsevitenskap.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
Fax 64 96 50 01


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!