Vis studentum.no som: Mobil

Folkehelsevitenskap - Master

Master i Folkehelsevitenskap

Utdanningen kvalifiserer til folkehelsearbeid innen kommune, fylke, stat eller privat sektor. Kompetansen kan brukes i helsefaglig, sosialt og pedagogisk arbeid, i frivillige organisasjoner eller private bedrifter. Du kan jobbe innen HMS, det nye NAV eller med privat og offentlig utviklingsarbeid.

Hva lærer jeg?

Folkehelsevitenskap handler om faktorer som fremmer og opprettholder helse, og å utvikle et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil. Studiet er tverrfaglig med et helhetlig perspektiv på helse og livskvalitet. Du kan fordype deg i en av studieretningene Miljø og helse eller Helsefremmende opplevelser og aktiviteter. Studiet inneholder emner om utfordringer innen folkehelsevitenskap og generelle metoder som brukes i kartlegging og vurdering av folkehelse. Emnet epidemiologi inkluderer introduksjon i geografiske informasjonssystemer (GIS). Aktuelle støttefag kan være planfag, mat/ kosthold, utviklingsstudier, organisasjon/ ledelse og psykologi. Du kan velge masteroppgave blant mange forskjellige temaer.

Opptakskrav/Søknad

Opptak til studiet krever bachelorgrad relevant for tverrfaglig folkehelsearbeid, for eksempel i helse- og sosialfag, planfag og teknologi (ingeniører, arkitekter, arealplanleggere, landskapsarkitekter), lærerutdanning, idrettsfag, i biologiske, samfunns- og humanistiske fag, eller annen tilsvarende relevant kompetanse.

Det kreves minimum 10 studiepoeng på bachelornivå innen helse-, sosialfag eller psykologi eller tilsvarende realkompetanse. For studenter som ikke tilfredsstiller dette kravet er det er mulig å bli tatt opp forutsatt at disse 10 sp tas i løpet av 1.år i masterutdanningen. Det gjelder særskilte opptakskriterier for studiet. En inntakskomite vurderer søkergruppen.

Eksempel på relevant bachelor utdannelser som samarbeider med Høgskolen i Oslo og Akershus

Studiefakta, Tittel m.m

Master

Studiepoeng (ECTS)

120

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!