Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 22. mars 2022 🎓💻

By- og regionplanlegging - Master

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Sammendrag
Master, 5 år
Ås
5 år
Heltid
Støttet av lånekassen

By- og regionplanlegging - Master

Hvorfor studere By- og regionplanlegging?

  • By- og regionplanleggere har en etterspurt kompetanse.
  • Det er mange og varierte jobbmuligheter over hele landet.
  • Det er et tverrfaglig studium med fokus på profesjonsrettet undervisning.

Hva lærer jeg?
Du får kunnskaper om ulike sider ved våre fysiske omgivelser som naturfag, samfunnsfag og arkitektur. Du lærer å analysere omgivelsene, avveie muligheter og konsekvenser.

Du lærer å bruke digitale tegneprogrammer og geografiske informasjonssystemer (GIS). Og du lærer om eiendomsrettigheter, om lovverket og hvordan man utformer formelle planer og bestemmelser.

Du får verktøy for håndtering av interessekonflikter og tverrfaglig innsikt til å samarbeide med andre profesjoner som arkitekter, jurister, ingeniører og geografer.

Hva blir jeg?
Som planlegger blir du den fremste eksperten i by- og regionutvikling. Du har tverrfaglig kunnskap om samfunn og omgivelser, samt kunnskap om prosesser og metoder i planlegging. Du tilrettelegger fremtidens samfunn. Som planlegger kan du jobbe i både offentlige etater og private firmaer.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
Fax 64 96 50 01
www.nmbu.no


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!