Vis studentum.no som: Mobil

Bioinformatikk og anvendt statistikk - Master

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Bioinformatikk og anvendt statistikk - Master

Bioinformatikk ved UMB kombinerer matematiske og biolog-iske fag, f.eks. statistikk og informatikk med genetikk og molekylærbiologi. I anvendt statistikk vektlegges i større grad de mate- matiske fagene. Studiene er ofte et sam- arbeid mellom flere institutter, og master-oppgaver tilbys fra flere forskningsmiljøer. Studentene vil arbeide med problemstil-linger knyttet til forskning innen genetikk (husdyravl, akvakultur, planteforedling), biokjemi (enzymteknologi, proteomikk) eller mikrobiologi (mikrobiell økologi, patogene mikroorganismer, plantepatogener). Innen anvendt statistikk kan det også være aktuelt med metodestudier som knytter seg mot kjemometri, økologi og økonomi. I Ås-miljøet har vi flere moderne biotekno-logiplattformer som genererer store meng-der data, der bioinformatikk og anvendt statistikk er sentrale fag for å systematisere, tolke og analysere resultater, og for å trekke ut informasjon og ny viten om biologien. I bioinformatikk vil det fokuseres på resul-tatene av analysene, mens det i anvendt statistikk fokuseres mer på selve analyse-metodene. Masterstudiet avsluttes med en masteropp-gave som normalt utgjør ett års arbeid.

Studiefakta, Tittel m.m

Master

Studiepoeng (ECTS)

120

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
Fax 64 96 50 01
www.nmbu.no


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!