Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Master
Oslo
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Pedagogikk

Master i idrett og samfunnsvitenskap er et program innenfor det humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsfeltet med svært gode muligheter til faglig fordypning, i tett kontakt med yrkeslivet. Samfunnet er i stadig utvikling og våre studieretninger vil gi deg solid og oppdatert kunnskap om idrettens betydning.

Studieretning pedagogikk, gir studenter muligheten til å fordype seg i kunnskap om læring og utvikling for spesifikke målgrupper innen eksempelvis friluftsliv eller fysisk aktivitet og funksjonshemming. Menneskers danning, utvikling og læring foregår både på tvers og på langs av livsløpet og kan ikke avgrenses til definerte stadier eller alder alene. Endringer kan oppstå gjennom involvering i kontekster eller praksiser som for eksempel politisk arbeid, teater, treningssentre, rehabilitering, friluftsliv, kroppsøving, organisert- og selvorganisert trenings- og bevegelsesaktivitet osv. Disse aktivitetskontekstene avspeiler ofte ulike verdier og målsettinger, og det pedagogiske arbeidet med mennesker i disse kontekstene krever ulike begrunnelser, refleksjoner og handlemåter. E

tter fullført utdanning vil mange av NIHs masterstudenter arbeide innenfor en av kontekstene som er nevnt over. Denne type arbeid forutsetter en grunnleggende forståelse av det å arbeide pedagogisk med menneskers atferd, kroppslige erfaring og evne til kritisk refleksjon. Hovedmålet med den pedagogiske profilen er derfor å utvikle denne forståelsen – og evnen til å anvende den. Studieretningen er relevant for alle studenter som har til hensikt å arbeide med, eller studere menneskers danning, læring og utvikling innenfor utvalgte aktivitetskontekster.

Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole med et særlig ansvar for forskning og høyere utdanning innen det idrettsvitenskapelige fagfeltet. NIH er rangert som Nordens beste idrettsutdanningsinstitusjon, og som nummer tre på verdensbasis, av totalt 361 universiteter.

NIH har Norges største tilbud innen idrettsfaglig utdanning, med en rekke bachelor- og masterspesialiseringer, i tillegg til doktorgradsprogram, ulike kurs og årsstudium.

Studentliv og og treningsfasiliteter

Norges idrettshøgskole er kjent for sitt intime, inkluderende og hyggelige studiemiljø. Ettersom høgskolen er relativt liten oppleves miljøet trygt og godt. 

Med Sognsvann og Nordmarka som nærmeste nabo ligger alt til rett for fantastiske treningsmuligheter. I tillegg er store deler av Norges idrettshøgskole nyrehabilitert, hvilket betyr topp moderne svømmehall, turnhall, treningssenter og idrettssaler. Ambisjonen er å bli Europas flotteste idrettscampus! 

Organisasjonen

NIH har fem fagseksjoner, to forskningssenter og seks administrative enheter. Alle NIH sine bygg og idrettsanlegg er lokaliserte ved Sognsvann med Nordmarka som nærmeste nabo.

Vis alle utdanninger fra Norges idrettshøgskole

Kontaktinformasjon til Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole

Sognsveien 220
0806 Oslo

Tlf: +47 23 26 20 00
Fax 22 23 42 20

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!