Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1 - 13, kroppsøving og idrettsfag

Norges idrettshøgskole
Sammendrag
Master
Oslo
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1 - 13, kroppsøving og idrettsfag

Regjeringen har erklært at masterutdanning skal være hovedmodell for norsk lærerutdanning. Det er derfor vedtatt at lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag skal være 5-årig, altså på masternivå. Norges idrettshøgskole tilbyr derfor som den første i Norge 5-årig lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 1 - 13. Det vil si du kan undervise i kroppsøving på barnetrinn og ungdomstrinn og i både kroppsøving og idrettsfag på videregående skole.

Lærerutdanningen er to-faglig og i tredje år av utdanninga er det lagt til rette for å studere et annet skolefag på 60 studiepoeng eller to skolefag på 30 studiepoeng, hvorav det ene kan være spesialpedagogikk. Utdanningen gir solid faglig og fagdidaktisk kompetanse i undervisningsfagene.

Lærerutdanningen skal sette fagene og det å være lærer i en historisk, kulturell og samfunnsmessig sammenheng, og bidra til kritisk refleksjon og profesjonsforståelse. I lærerutdanningen vil du blant annet lære: Hvordan du utarbeider god og målrettet undervisning som inkluderer alle elever
På hvilke måter du som lærer har betydning for elevenes læring og utvikling
Å bidra til gode opplevelser, kroppslig læring, mestring og utvikling av elevers selvbilde
Hvordan fremme kroppsøving og idrettsfagets plass og rolle i samfunnet

Du blir lærer gjennom arbeid med ulike bevegelsesaktiviteter, fagdidaktikk (undervisningslære), forskning og utviklingsarbeid, profesjonsfag og praksisopplæring. I studiet inngår 130 dager praksis, hovedsakelig i grunnskole og videregående opplæring. Dette gir faglig grunnlag for profesjonell utøvelse av lærerrollen.

Kontaktinformasjon til Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole

Sognsveien 220
0806 Oslo

Tlf: +47 23 26 20 00
Fax 22 23 42 20

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!