Kultur og samfunn

Norges idrettshøgskole
Sammendrag
Master
Oslo
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Kultur og samfunn

Master i idrett og samfunnsvitenskap er et program innenfor det humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsfeltet med svært gode muligheter til faglig fordypning, i tett kontakt med yrkeslivet. Samfunnet er i stadig utvikling og våre studieretninger vil gi deg solid og oppdatert kunnskap om idrettens betydning.

Studieretning kultur og samfunn utdanner studenter innen idretts- og bevegelseskulturens betydning for samfunn og individet. Vårt samfunns store utfordringer som miljø og bærekraft, likestilling- og mangfoldsproblematikk, ulikhet, og folkehelse danner grunnlag for masterprogrammet i Idrett og samfunnsvitenskap, studieretning kultur og samfunn.

Første år gis studentene en inngående kjennskap til sosiale og humanistiske vitenskapstradisjoner og perspektiver på idrett og bevegelse. Studentene vil også få en grundig opplæring i vitenskapelige metoder som vil gjøre deg i stand til å anvende forskningsverktøy, men også reflektere rundt metodenes egnethet og gjøre etiske vurderinger.

I andre semester har studenter emnet Prosjektdesign i bedrift der deler av læringen foregår sammen med ekstern partner for å løse en oppgave. Her vil studentene bruke faglige tilnærminger spesifikt for studieretningen Kultur og samfunn til å løse problemstillinger de vil komme i kontakt med i arbeidslivet.

I tredje semester (høst, andre studieår) gis studentene stor valgfrihet. Det åpnes for tre alternativer: Valgbare emner der studentene ytterligere fordyper seg innen fagfeltet. Utveksling til en utenlandsk høyere utdanningsinstitusjon Å påbegynne en master på 60 studiepoeng, som fortsetter i fjerde semester. Fjerde semester skriver alle studentene en avsluttende masteroppgave.

Kontaktinformasjon til Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole

Sognsveien 220
0806 Oslo

Tlf: +47 23 26 20 00
Fax 22 23 42 20

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!