Master

Idrettsmedisin

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Idrettsmedisin

Masterprogrammet i idrettsmedisin er et fordypningsstudium hvor studentene skal spesialisere seg innenfor fysisk aktivitet og helse. Fagområdet er tverrfaglig, og mastergraden utdanner høyt kvalifiserte kandidater med evne til kritisk refleksjon innenfor følgende hovedområder: sammenhengen mellom fysisk aktivitet og sykdom forekomst og årsaker til enkelte helseproblemer knyttet til utøvelse av idrett implementering og evaluering av fysisk aktivitet i folkehelsearbeid.Formålet med studiet er å gi kunnskap og ferdigheter som er av betydning for utøvelse av fysisk aktivitet og idrett generelt, bruk av fysisk aktivitet innen forebyggende og helsefremmende arbeid, og i behandling og rehabilitering på ulike nivåer i og utenfor helsevesenet. Det legges særlig vekt på hvordan studentene skal utvikle kritisk tenkning omkring teorigrunnlag og forskning som ligger til grunn for valg av målemetoder, treningsmetoder, aktivitetstype og dosering innen forebygging og behandling av livsstilssykdom og helseproblemer knyttet til idrettsutøvelse.
Norges idrettshøgskole
Sognsveien 220
0806 Oslo

Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole med et særlig ansvar for forskning og høyere utdanning innen det idrettsvitenskapelige fagfeltet. NIH er rangert som Nordens beste idrettsutdanningsinstitusjon, og som nummer tre på verdensbasis, av totalt 361 universiteter. NIH har Norges største tilbud...

Les mer og vis alle utdanninger ved Norges idrettshøgskole

Highlights