Master

Idrett og trenerrollen

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Idrett og trenerrollen

Master i idrett og samfunnsvitenskap er et program innenfor det humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsfeltet med svært gode muligheter til faglig fordypning, i tett kontakt med yrkeslivet. Samfunnet er i stadig utvikling og våre studieretninger vil gi deg solid og oppdatert kunnskap om idrettens betydning. Studieretning idrett og trenerrollen er en studieretning der studentene spesialiserer seg innenfor idrett og trenerrollen med fokus på prestasjonsutvikling i idrett. Programmet er særlig rettet mot studenter som innehar en trenerautorisasjon tilsvarende Trener 2, UEFA B-lisens eller høyere. Idrett og trenerrollen er spesielt relevant for trenere, lærere, instruktører og andre som jobber med idrett og fysisk aktivitet. Verdien av å kunne tilpasse sitt lederskap og trening til ulike grupper og kunne forstå hvorfor de agerer som de gjør er en viktig del i mange yrker også utenfor idretten. I det første studieåret for studentene en inngående innføring i teorier og faglige problemstillinger innenfor trenerrollen og andre sentrale fagdisipliner i idrettsvitenskap og aktivitetslære. Studentene gis også en grundig opplæring i kvantitative og kvalitative metoder og vitenskapsteori. Store deler av det andre studieåret utgjøres av emnet Prosjektdesign i bedrift. Her foregår deler av læringen hos en ekstern partner. Studentene går inn i arbeids- og samfunnslivet for å lage en prosjektoppgave basert på caser de møter på arbeidsplassen. I tredje semester går studentene ut i praksis, alternativt i utlandet. Studiet avsluttes med en masteroppgave som går over hele det fjerde semesteret.
Norges idrettshøgskole
Sognsveien 220
0806 Oslo

Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole med et særlig ansvar for forskning og høyere utdanning innen det idrettsvitenskapelige fagfeltet. NIH er rangert som Nordens beste idrettsutdanningsinstitusjon, og som nummer tre på verdensbasis, av totalt 361 universiteter. NIH har Norges største tilbud...

Les mer og vis alle utdanninger ved Norges idrettshøgskole

Highlights