Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Norges idrettshøgskole
Sammendrag
Årsstudium
Oslo
1 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Det ettårige påbygningsstudiet fysisk aktivitet og funksjonshemming lærer studentene å legge til rette for fysisk aktivitet, idrett, kroppsøving og friluftsliv (også kalt bevegelsesaktiviteter) for mennesker med ulike funksjonshemminger. Studiet har en pedagogisk og praksisnær tilnærming. Studentene skal engasjere seg i og reflektere over de møtene som oppstår mellom pedagogen, deltageren, bevegelsesaktiviteten og konteksten. Det blir først og fremst lagt vekt på sosiokulturelle og fenomenologiske perspektiver av funksjonshemming. Etter avsluttet studium skal studentene være kvalifiserte for arbeid med mennesker med funksjonshemming og bevegelsesaktiviteter innen rehabilitering, pedagogiske virksomheter, idrett og psykisk helsevern.

Kontaktinformasjon til Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole

Sognsveien 220
0806 Oslo

Tlf: +47 23 26 20 00
Fax 22 23 42 20

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!