Bachelor

Bachelor i trening, helse og prestasjon

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Bachelor i trening, helse og prestasjon

Gjennom studiet utvikler du forståelse og kunnskap om sammenhenger mellom ernæring, trening, helse og prestasjon. På den måten kan du bli den beste rådgiveren, veilederen, treneren og motivatoren enten det er arbeid med barn, unge, voksne, eldre, toppidrettsutøvere eller befolkningen generelt. I løpet av bachelorprogrammet kan du fordype deg i to studieretninger; fysisk aktivitet og helse eller trening og prestasjon: Studieretning fysisk aktivitet og helse Undersøkelser viser at regelmessig fysisk aktivitet gir positive helseeffekter både fysisk, psykisk og sosialt. Individuelt tilpasset fysisk aktivitet er dermed viktig i behandling av ulike tilstander og sykdommer, samt i rehabilitering etter sykdom og skade. Utdanningen bygger på naturvitenskapelige fag og gir deg teoretisk og praktisk kunnskap til å planlegge og lede trening med ulike grupper. Du utvikler kunnskap til å forstå hvordan fysisk aktivitet, inaktivitet og systematisk trening kan påvirke vår helse og fysiske yteevne. Studieretning trening og prestasjon Utdanningen gir den fysiske og biologiske bakgrunnen for å forstå hvordan målrettet trening kan påvirke menneskekroppens fysiske yteevne, samt den fysiske og biologiske bakgrunnen for styring av bevegelser. Denne studieretningen egner seg godt for studenter med målsetning om å praktisere som trener på ulike nivåer og i ulike idretter (for eksempel topptrenere eller barne/ungdomstrener). I tillegg til å få en generell kompetanse innen trening er det mulig å sette sammen emner rettet mot en profesjon som for eksempel fysisk trener i ballspill eller i en individuell idrett. Flere av fagene på førsteåret er felles på tvers av bachelorprogrammene (30 studiepoeng). De resterende fagene er programspesifikke. Det er først på andre studieår du velger èn av de to studieretningene; fysisk aktivitet og helse eller trening og prestasjon. Programmet tilbyr ytterligere spesialisering mot ulike grupper; barn og unge, voksne, eldre, pasienter og idrettsutøvere på alle nivåer. På studiet lærer du blant annet om: kroppens anatomi, fysiologi og bevegelsesapparatets funksjon kroppens fysiske forutsetninger for at mennesker kan være i aktivitet og ha god helse akutte og langsiktige fysiologiske effekter av fysisk trening og fysisk aktivitet, og hvordan dette påvirker prestasjonen og helse sammenhenger mellom ernæring, helse og prestasjon forebyggende og helsefremmende arbeid med vekt på fysisk aktivitet for ulike grupper i befolkningen grunnleggende vitenskapelig metodelære og kritisk kildebruk
Norges idrettshøgskole
Sognsveien 220
0806 Oslo

Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole med et særlig ansvar for forskning og høyere utdanning innen det idrettsvitenskapelige fagfeltet. NIH er rangert som Nordens beste idrettsutdanningsinstitusjon, og som nummer tre på verdensbasis, av totalt 361 universiteter. NIH har Norges største tilbud...

Les mer og vis alle utdanninger ved Norges idrettshøgskole

Highlights