Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi

Norges idrettshøgskole
Sammendrag
Bachelor
Oslo
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi

En helhetlig forståelse av læring og utvikling er viktige elementer i arbeid med mennesker, enten det gjelder som trener i en idrettsklubb, i skole eller forbund, som idrettspsykologisk rådgiver eller med annet idrettsfaglig arbeid i idrettens organisasjoner. Kunnskap om hvordan gode relasjoner skapes og hvordan ferdigheter utvikles er viktig i alle disse rollene.

Bachelorprogrammet gir deg kunnskap om individuelle og grupperelaterte forutsetninger for prestasjonsutvikling, og hvordan treningsmetoder og veiledning kan brukes for å systematisk påvirke for å bedre deltagelse, utvikling og prestasjon i idrett. Flere av fagene på førsteåret er felles på tvers av bachelorprogrammene (30 studiepoeng). De resterende fagene er programspesifikke. Fra andre studieår velger du èn av to studieretninger; trenerrollen eller idrettspsykologi. Studenter som velger trenerrollen vil også velge idretten de ønsker å knyttet sin praksis til. Studenter på begge retningene oppfordres til å ha trenerpraksis både før og underveis i studiet.

Studieretning Trenerrollen
På retning trenerrollen vektlegges en inngående forståelse av ferdighetsutvikling og utvikling av praksiskompetanse som trener knyttet til egen idrett. Studiet har et sterkt fokus på å integrere teori og praksis, herunder en helhetlig forståelse for faktorer som påvirker deltagelse, læring og utvikling fra barn til voksen, praktisk-pedagogisk kompetanse og studentene øves i å utvikle et kritisk perspektiv på idrett og trenerrollen. Studiet skal gi studenten kompetansen til å lede og håndtere det daglige arbeidet med trening og konkurranse for lag og utøvere på ulike ferdighetsnivåer.

Studieretning Idrettspsykologi
Idrettspsykologiske rådgivere (IPR) jobber både med trenere og utøvere og det er derfor viktig å få god forståelse for både trenerrollen og for konteksten utøveren befinner seg i. Kunnskap om ledelse og idrettspsykologiske prosesser inkludert formidling av disse er viktig. Studenter som velger retning idrettspsykologi oppfordres også til å ha ulike former for praksis (gjerne trenerpraksis) ved siden av studiene. I programmet lærer du blant annet om: idrettsaktivitetens egenart og relevante treningsprinsipper barn og unges vekst, modning og utvikling og viktige kjønnsforskjeller treningsprosesser og ferdighetsutvikling i idrett sosiokulturelle perspektiver og problemstillinger knyttet til trenerrollen og coaching idrettspsykologi, helsepsykologi og aktivitetspsykologi individuelle og relasjonelle forhold av betydning for læring og prestasjon i idrett relevante teknologiske verktøy og veiledningsmetoder grunnleggende vitenskapelig metodelære og kritisk kildebruk

Kontaktinformasjon til Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole

Sognsveien 220
0806 Oslo

Tlf: +47 23 26 20 00
Fax 22 23 42 20

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!