Vis studentum.no som: Mobil

Regnskap og revisjon - Master

Norges Handelshøyskole
Sammendrag
Heltid
4 år, 120 studiepoeng
Master, 2 år
Ja

Regnskap og revisjon - Master

Master i regnskap og revisjon på NHH

Er du interesset i økonomi og tall? Vil du jobbe med regnskap og revisjon? Ta masterutdannelsen din på Norges Handelshøyskole - NHH, og bli statsautorisert revisor!

Master i regnskap og revisjon på NHH er et toårig profesjonsstudium for deg som planlegger en karriere som statsautorisert revisor. En statsautorisert revisor har landets ledende kompetanse i regnskap og revisjon, samtidig som en må beherske skatterett og relevante deler av rettslæren på et avansert nivå. Studiets nivå og lengde reflekterer at revisorene i tillegg til sin spesialkompetanse innen revisjon og relaterte fag, også må ha generelle økonomisk-administrative kvalifikasjoner på høyde med den ledelsen han eller hun er satt til å kontrollere. Dette for å kunne utføre sine oppgaver tilfredsstillende.

Første studieår - Kursdel og selvstendig arbeid

Studiet har som målsetting å gi kandidatene både spesialkompetanse i revisjon og tilhørende fagområder, samt en generell økonomisk-administrativ kompetanse. Studiets første semester inneholder kurs innen revisjon, finansregnskap, finansiering, økonomisk styring, avgift, regnskapsanalyse og verdivurdering. Kursene kandidatene tar i studiets første semester danner grunnlag for det selvstendige arbeidet som skal gjennomføres i studiets andre semester. En master i regnskap og revisjon stiller store krav til studentenes evne til å anvende teori og selvstendig resonnering rundt problemstillingene.

Andre studieår - Profesjonsmodul

Studiets andre år omtales som profesjonsmodulen av studiet. Hovedfagene i profesjonsdelen er revisjon og regnskap. I tillegg kommer juridiske fag som skatterett og rettslære. Studentene skal utvikle kompetanse og innsikt i å løse oppgavene som en statsautorisert revisor står overfor på en best mulig måte. I tillegg til kunnskapsoppbygging står profesjonsetiske problemstillinger derfor sentralt i alle deler av studiet. De etiske problemstillingene som fremheves i studiet inkluderer en bevisstgjøring av revisors rolle, hvilke krav og forventninger som stilles til revisor og hvordan revisor opptrer lojalt i forhold til lover og reguleringer.

Les også mer om NHHs bachelorstudium i økonomi og administrasjon, samt deres masterstudium i økonomi og administrasjon (Siviløkonom)

Opptakskrav/Søknad

Hva kreves for å komme inn på Master i regnskap og revisjon?

Søkere med bachelor i økonomi og administrasjon, bachelor i regnskap og revisjon, siviløkonomer og jurister kan kvalifisere for opptak. Søkere med annen tilsvarende utdanning kan også være aktuelle for opptak til studiet.

Enkelte søkere kan få fritak for studiets første år.

Studiefakta, Tittel m.m

Master i Regnskap og Revisjon/Statsautorisert Revisor

Kostnader

Det er gratis å studere ved Norges Handelshøyskole!

Når du studerer ved NHH er det eneste du må betale er ca 680 kroner i semesteret. Dette er penger som går til studentvelferd og kopiavgifter.

Norges Handelshøyskole

NHH

Norges Handelshøyskole

Vil du studere økonomi og administrasjon eller bli siviløkonomi? Norges Handelshøyskole (NHH) har landets ledende fagmiljø for forskning og utdanning innen økonomi og administrasjon.

NHH fokuserer på kvalitet og praktisk relevans, og tilbyr master i regnskap og revisjon og siviløkonomutdanning. Siviløkonomstudiet består av en 3-årig Bachelor i Økonomi og administrasjon og en Master i Økonomi og administrasjon. Med en bachelorgrad fra Norges Handelshøyskole har du rett til overgang til de 2-årige masterstudiene.

Hvorfor velge Norges Handelshøyskole?

  • Norges ledende fagmiljø
  • Studer sammen med de beste og mest motiverte studentene
  • Stor valgfrihet i studiet
  • Kombiner mastergraden med en CEMS – Master in International Management
  • Landets beste tilbud om utveksling
  • Studere der næringslivet rekrutterer aktivt nesten hver eneste dag
  • Kanskje landets mest aktive studentforening

Studietilbud ved NHH

Internasjonale muligheter

NHH har et internasjonalt miljø som rekrutterer studenter fra hele verden. Høsten 2008 var ca hver 5. nye student utenlandsk. Studenter på Norges Handelshøyskole kan reise på utveksling både på bachelor- og masternivå, og ca 75 prosent av alle NHH-studentene velger å ta minst ett semester i utlandet. NHH samarbeider om utveksling med de beste lærestedene verden over, og har avtaler med over 100 læresteder i 37 land på 5 kontinent.

På Norges Handelshøyskole er språk- og kulturforståelse et viktig supplement til de økonomiske fagene. Mange studenter velger språk som valgfag slik at de er godt rustet til sitt utvekslingsopphold.

Studentmiljøet ved Norges Handelshøyskole

NHH har kanskje landets mest aktive studentmiljø. Over 40 prosent har hatt tillitsverv i en av studentforeningens (NHHS) 25 underutvalg eller nærmere 40 interessegrupper. I NHHS finner du blant annet grupper innen idrett, musikk, kultur, humanitært arbeid, media og næringsliv.

Arbeidsmarked for økonomer og siviløkonomer fra NHH

Arbeidsmarkedet for NHH-kandidater er svært godt. De rekrutteres til alle bransjer som ledere, rådgivere og fagkonsulenter. På Norges Handelshøyskole er det bedriftspresentasjoner nesten daglig og hvert år besøker mer enn 60 bedrifter Karrieredagen. I tillegg er det en egen Karrieredag for internasjonal rekruttering.

Vis alle utdanninger fra Norges Handelshøyskole

Kontaktinformasjon til Norges Handelshøyskole

Norges Handelshøyskole

Helleveien 30
5045 Bergen

Tlf: +47 55 95 92 00
Fax +47 55 95 95 65
www.nhh.no


Studiested

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!