Vis studentum.no som: Mobil

Friluftsguide Aktivitet

Norges Friluftsfagskole
Sammendrag
Fagskole
Hemsedal
1 år / 60 Studiepoeng
Heltid
Støttet av lånekassen
75 000 NOK
Høst
Klasserom

Friluftsguide Aktivitet

Er du interessert i friluftsliv og har ett ønske om å gjøre din interesse om til ditt yrke? Norges Friluftsfagskole tilbyr guideutdanning som er knyttet tett opp til friluftslivets verdier og arbeidsmåter. 

En Friluftsguide Aktivitet er en profesjonell leder og vert for betalende gjester på turer i nærmiljø, overnattingsturer, i skibakken, i skogen, på fjellet, langs vassdrag og ved sjøen. Friluftsguiden skal også lede aktiviteter og sammenkomster i natur.

Friluftsguide Aktivitet er et ettårig høyere yrkesfaglig studie satt sammen av 5 emner med egne arbeidskrav og eksamen. Studiet setter studentene i stand til å lede trygge og opplevelsesrike turer for gjestene. I tillegg settes lokal historie og naturforhold inn i et større globalt miljøperspektiv.

Hvem passer studiet som friluftsguide for

Målgruppen for studiet er personer som vil gjøre friluftsinteressen til sitt yrke og arbeide som friluftsguide i naturbasert reiseliv eller beslektede næringer. Guideutdanningen vil være et godt grunnlag for den som på sikt vil utvikle egen reiselivsbedrift med naturbaserte opplevelsestilbud.

Om utdanningen

Læringsaktivitetene er basert på erfaringspedagogikk og John Deweys tenkning om learning by doing. Dette innebærer at praksis og egenerfaring, utprøving og feiling vil komme tidligere i læreprosessen enn teori og forelesning.

Høstsemesteret starter med emnet Innføring i yrkesrollen som friluftsguide, som introduserer til faget friluftsguiding og til det å være student i friluftsguiding. I innføringsemnet starter studentene arbeidet med et individuelt utviklingsprosjekt om egen guiderolle med kompetanseheving i valgte deler av guiderollen. Denne oppgaven tas videre i alle emner gjennom hele året.

Om yrkesrollen som Friluftsguide Aktivitet

I yrkesrollen som Friluftsguide Aktivitet er du en profesjonell leder og vert for betalende gjester der du skal tilrettelegge og lede turer, aktiviteter og sammenkomster året rundt. På studiet er dette knyttet til raft, kano og båt, fotturer, klatring, sykkel og ly og leir på sommeren, og alpinski, fjellski og langrennski på vinteren. Ledelse, sikkerhet og førstehjelp er gjennomgående i hele studiet, samt at skredlære og redning i vann er sentrale tema. Friluftsguidens kompetanse går til og med terrengklasse 1 i KAST-systemet, og under 30 grader på lagdelt vintersnø.

Sertifiseringer

I løpet av utdanningen vil du gå kurs og få sertifiseringer. Alle sertifiseringer er arbeidskrav som må gjennomføres. Noen må bestås for å kunne ta eksamen i emnet, mens andre kurs må gjennomføres, men ikke nødvendigvis bestås før du kan ta eksamen. De aktuelle emneplanene der sertifiseringene inngår gir nærmere informasjon om dette. 

For kontakt eller mer informasjon om Friluftsguide Aktivitet, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Fullført videregående utdanning. Søkere som ikke oppfyller de formelle kravene til opptak, har krav på å få vurdert om de er kvalifisert for opptak til en utdanning på grunnlag av realkompetanse.

Søkere med fullført og bestått treårig videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk på minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

Studiefakta, Tittel m.m

Utstyr

Til studiet må du ha personlig utstyr til deltakelse i undervisningen og til egenutvikling på fritiden. Fullstendig utstyrsliste finner du på skolens nettside. Totalkostnad for personlig utstyr er ca. 59.000 kroner ut fra veiledende pris i butikk. Dette er en kostnad som kommer i tillegg til studieavgift og reisekostnader. 

Politiattest

I studietiden vil du som student ha praksis eller instruksjon med barn under 18 år. Alle studenter på studiet Friluftsguide Aktivitet må derfor ha politiattest. Attesten skal ikke være eldre enn 3 måneder når den fremlegges for skolen. Søknad om politiattest gjør du på nett hos Politiet.

Kostnader

Studieavgiften er på 75 000 kroner per år. I tillegg må studenten selv betale for egen reisevirksomhet tilknyttet studiet.

Hvorfor velge Norges Friluftsfagskole?

Sosialt skolemiljø

Støttet av lånekassen

Bli sertifisert

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Friluftsguide Aktivitet.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Norges Friluftsfagskole

Norges Friluftsfagskole

Norges Friluftsfagskole

Gjør friluftsinteressen til ditt yrke – bli Friluftsguide!

Norges Friluftsfagskole er en praktisk fagskole som gir deg mulighet til å jobbe med det du liker best; nemlig friluftsliv.

Studerer du på Norges Friluftsfagskole får du en praktisk utdanning som friluftsguide. Friluftsguiden arbeider med gjester i naturen, og legger til rette for trygge, bærekraftige og lærerike opplevelser for gjestene.

Om Norges Friluftsfagskole

Norges Friluftsfagskole ble startet som et prosjekt i 2017 med mål om å utvikle høyere fagskolestudier i naturguiding og opplevelsesbasert turisme.

Fra august 2022 tilbyr Norges Friluftsfagskole det ettårige studiet Friluftsguide aktivitet med studiested Hemsedal. Formålet til NFFS er videre utvikling og drift av ytterligere tre fagskoletilbud under paraplyen Friluftsguide.

Friluftsguidens arbeidsområde er som vert for betalende gjester i natur. Guiden skal kunne legge til rette for trygge, bærekraftige, gode og lærerike opplevelser for gjestene. Utdanningen som Friluftsguide er forankret både i friluftsfag og reiselivsfag, samt naturfaglige tema og kulturfag. Koblingen til reiselivsnæringen og guideyrket er sterkt ved at de som har utviklet NFFS selv er guider, og samtidig innehar ulike spesialkompetanser med relevans for yrket.

Norges Friluftsfagskole er etablert som høyere yrkesfaglig fagskole gjennom akkreditering og godkjenning i NOKUT.

Hvorfor ta en fagskoleutdanning

Norge vil ha stort behov for flere dyktige fagfolk i tiden fremover. Regjeringen ønsker at flere skal ta utdanning ved fagskoler, i kombinasjon med jobb eller på fulltid.

Med fagskoleutdanning er det store sjanser til å få akkurat den jobben du er ute etter. Utdanningene utvikles sammen med arbeidslivet, og avsluttes ofte med et prosjektarbeid i samarbeid med næringslivet.

Friluftsliv passer spesielt godt inn som fagskoleutdanning fordi det gis rom for mye praktisk undervisning i ulike friluftsaktiviteter. Fagskolene bruker alt på undervisning – direkte til studentene. Det er derfor Norges Friluftsfagskole også rekker å gi mange praktiske sertifiseringer fra for eksempel Norges Padleforbund, Den Norske Skiskole og Norsk Fjellsportforum til sine studenter. Studenter fra Norges Friluftsfagskole blir rett og slett de dyktigste praktikere til glede for gjestene, og reiselivsnæringen.

Vis alle utdanninger fra Norges Friluftsfagskole

Kontaktinformasjon til Norges Friluftsfagskole

Norges Friluftsfagskole

Høvlerivegen 6
3560 Hemsedal

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Friluftsguide Aktivitet:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Gjør friluftsinteressen til ditt...

I Norge er friluftsliv en viktig del av folks kultur og identitet, og oppfattes gjerne som «typisk norsk». Stadig flere søker ut i naturen, og bruker mer og mer av fritiden sin på friluftsliv. Nå kan du gjøre lidenskapen til ditt yrke!

Les mer