Vis studentum.no som: Mobil

Bachelor i bevegelige bilder

Nordland kunst- og filmhøgskole
Sammendrag
Bachelor
Kabelvåg
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Bachelor i bevegelige bilder

NKFS er for studenter som har lyst, initiativ og vilje til å skape og påvirke verden gjennom bevegelige bilder.

Som student vil du bruke tid på å utforske og diskutere bildene som omgir oss – også de som du og dine medstudenter selv produserer. Du forventes å ta en aktiv del i livet på skolen og stedet, og i å lære både individuelt og kollektivt.

Nordland kunst- og filmhøgskoles pedagogikk tar utgangspunkt i studentene som individer knyttet sammen i et kollektiv av faglig interesse og et ønske ompraksis.

Undervisningen tar utgangspunkt i studentenes eget arbeid. Skolen dikterer ikke hva du skal gjøre gjennom bestemte oppgaver eller formater, dette skal komme fra deg. Hos oss bruker studentene tid på å finne og utvikle sin egen stemme gjennom eksperimentering, refleksjon og kontinuerlig dialog og veiledning. De finner selv sin arbeidsmetode og uttrykksform. Vi utdanner selvstendige filmskapere som får en kreativ og kritisk forståelse av bevegelige bilder.

Studiet i bevegelige bilder legger vekt og fokus på studentenes individuelle praksis, og på at du etter endt studie skal kunne fungere som en selvstendig filmskaper som kan ta ansvar for hele prosessen. Med dette menes fra idé og konsept til produksjon, etterarbeid og distribusjon. Studentene utdannes ikke til å fylle spesifikke roller (som regi, klipp, produsent m.m), men man blir oppmuntret til å utforske, teste og eksperimentere med tradisjonelle rolleforståelser og produksjonsmetoder. Studiet legger vekt på å utforske metoder for kollektiv tenkning og praksis innenfor et felt som er i rivende utvikling, både teknologisk og innholdsmessig. Som student vil du bidra til dine medstudenters arbeid, og de til ditt i det som er et selvorganisert studentkollektiv.

Studentene jobber innenfor mange sjangre og formater; dokumentar, fiksjon, installasjon og diverse hybride former, både for kinovisning, utstilling og annet.

Nordland kunst- og filmhøgskole

Nordland kunst- og filmhøgskole

Nordland kunst- og filmhøgskole ligger i Kabelvåg i Lofoten som er det eldste – og tidligere også det største – fiskeværet i Lofoten. 

Skolens plassering i et ikke-urbant område, er unikt i norsk og internasjonal sammenheng. Dette er en viktig del av skolens identitet og selvforståelse.

Skolens plassering i Lofoten og i Barentsregionen er et viktig utgangspunkt for skolens undervisning og forskning.

Student på Nordland kunst- og filmhøgskole

NKFS er for studenter som har lyst, initiativ og vilje til å skape og påvirke verden gjennom bevegelige bilder.

Som student vil du bruke tid på å utforske, reflektere og diskutere bildene som omgir oss – også de som du og dine medstudenter selv produserer. Du forventes at ta aktivt del i livet på skolen og i både individuell og kollektiv læring.

Vi tror ikke at det finnes et medfødt talent – snarere søker vi studenter som har noe på hjertet og som ønsker å bruke sin stemme. På skolen skal man lære, eksperimentere og utvikle denne.

Vis alle utdanninger fra Nordland kunst- og filmhøgskole

Kontaktinformasjon til Nordland kunst- og filmhøgskole

Nordland kunst- og filmhøgskole

Tore hjorts gate 22
8310 Kabelvåg

Tlf: 76 06 63 60

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!