Nordland kunst- og filmhøgskole

Nordland kunst- og filmhøgskole ligger i Kabelvåg i Lofoten som er det eldste – og tidligere også det største – fiskeværet i Lofoten. 

Skolens plassering i et ikke-urbant område, er unikt i norsk og internasjonal sammenheng. Dette er en viktig del av skolens identitet og selvforståelse.

Skolens plassering i Lofoten og i Barentsregionen er et viktig utgangspunkt for skolens undervisning og forskning.

Student på Nordland kunst- og filmhøgskole

NKFS er for studenter som har lyst, initiativ og vilje til å skape og påvirke verden gjennom bevegelige bilder.

Som student vil du bruke tid på å utforske, reflektere og diskutere bildene som omgir oss – også de som du og dine medstudenter selv produserer. Du forventes at ta aktivt del i livet på skolen og i både individuell og kollektiv læring.

Vi tror ikke at det finnes et medfødt talent – snarere søker vi studenter som har noe på hjertet og som ønsker å bruke sin stemme. På skolen skal man lære, eksperimentere og utvikle denne.


Utdanninger

Bachelor Sted
Bachelor i bevegelige bilder Kabelvåg

Kontakt skolen

Nordland kunst- og filmhøgskole

Tore hjorts gate 22
8310 Kabelvåg

Tlf: 76 06 63 60

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!