Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk

Nord universitet
Sammendrag
Kortere studier
Stjørdal
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk

Uteområdet som som læringsarena (UTOLA) er et studium som tar sikte på å gi lærere, studenter og gårdbrukere kunnskaper og praktiske ferdigheter, slik at uteområdene blir en bedre undervisningsarena enn klasserommet. Studiet består av to moduler på 15 studiepoeng som går annethvert år. Dette er en studieenhet som kan være del av en lærerutdanning, men også aktuell som videreutdanningsenhet for lærere. Studiet er rettet mot småskole- og mellomtrinnet i grunnskolen, men kan også være nyttig for førskolelærere.Studienheten kan videre være et tilbud til gårdbrukere som samarbeider med skoler ved å stille sine gårder, egne ferdigheter og kunnskaper til disposisjon for skoleklasser som gjennomfører undervisning på gården. Planen for studiet bygger på erfaringer fra prosjektet "Gården som pedagogisk ressurs" hvor lærerudtdanninga i Levanger har vært en aktiv medspiller.

Kontaktinformasjon til Nord universitet

Nord universitet


Tlf: 75517000

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!