Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Master

Tilpasset opplæring

Nord universitet, i Bodø (+1 studiesteder)
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Tilpasset opplæring

Tilpasset opplæring er et gjennomgående og overordnet prinsipp i hele grunnopplæringen. Ønsker du å fordype deg i dette viktige temaet?

Master i tilpasset opplæring er tilrettelagt for barnehagelærere, grunnskolelærere, faglærere og spesialpedagoger som ønsker masterutdanning relatert til barnehage, grunnskole og videregående opplæring innenfor en av fordypningene:

  • Spesialpedagogikk
  • Yrkesdidaktikk
  • Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK).

Du søker opptak direkte til en av fordypningene. Les mer om hva du lærer i hver enkelt fordypning under overskriften «Fordypninger» lengre ned på siden.

Studiet er et nett- og samlingsbasert heltidsstudium over to år. Dersom du har behov for å bruke lengre tid enn to år, kan du søke om utvidet studierett. Dette kan du gjøre når du har bestått 30 studiepoeng. Du kan få inntil to år med utvidet studierett jamfør forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, §6-2 Normert tid og utvidet studierett.

Masterprogrammet tilbys i Bodø og Levanger. Emnene «Inkludering og spesialpedagogikk» og «Språk-, lese- og matematikkvansker» tilbys også med samlinger på Nesna fra høsten 2023.

Alle emnene i fordypningene tilbys som enkeltemner. Emnet «Inkludering og spesialpedagogikk» er obligatorisk for studenter på master i tilpasset opplæring med fordypningen spesialpedagogikk. Enkeltemneopptak har egne søknadsfrister og du kan lese mer om hvordan du blir enkeltemnestudent under «Opptakskrav».

«Oppbygging/emner» viser hvilke emner som ligger til hver fordypning. Du kan også finne oversikt over emnene ved å søke dem opp her- søkeord “spesialpedagogikk”, “profesjonsfaglig digital kompetanse” eller “yrkesdidaktikk”.

Å møte voksne med god kunnskap om tilpasset opplæring er viktig for barn og unge i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Etter endt utdanning har du kunnskap som kan videreutvikle ikke bare egen praksis, men også organisasjonen du jobber i.

Skole og barnehage skal fokusere på metodeforstålse, problemløsning, kreativitet, selvrefleksjon, verdivalg osv., noe som vil kreve en utvidet forståelse av egen rolle, både som pedagog og leder/mellomleder. Master i tilpasset opplæring er derfor en svært relevant utdanning som kan gi kandidatene et overordnet ansvar i arbeidet med å gjøre en god skole eller god barnehage enda bedre.

Master i tilpasset opplæring innebærer både en vitenskapelig og praktisk forståelse av hvordan man kan tilrettelegge for god læring på alle nivå i barnehage og skole.

Kommende startdatoer

Velg mellom 2 startdatoer

Høst

  • Klasserom
  • Bodø

Høst

  • Klasserom
  • Levanger
Nord universitet
Bodø
Bodø

Nord universitet

1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til Nord universitet. Universitetet har ca 1.350 ansatte og 12.000 studenter, fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal....

Les mer og vis alle utdanninger ved Nord universitet

Highlights