Sørsamisk 3

Nord universitet
Sammendrag
Kortere studier
Levanger
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Sørsamisk 3

Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for å utføre sykepleie i alle ledd av helsetjenesten. Sykepleierutdanningen har som mål å utdanne selvstendige, ansvarsbevisste og reflekterte sykepleiere. Sykepleiere som er utdannet ved Nord universitet skal kjennetegnes som klinisk kompetente praktikere med sterkt sykepleiefaglig identitet.

Bachelor i sykepleie er grunnlaget for å søke om autorisasjon som sykepleier. 

Studiets innhold og progresjon har en arbeidsmengde tilsvarende 75% (lik 30 timer per uke) av heltidsstudiet.

Å ta sykepleierutdanning over 4 år er arbeidskrevende, og det anbefales å begrense jobbing ved siden av studiene. Man må også ta høyde for at man under praksisstudier - til sammen ca. 50 uker - har 100 % studiebelastning.

Undervisningen skal i stor grad være digital, med unntak av fysisk samling i studentens førstesemester, og påfølgende samlinger som innebærer ferdighetstrening, simuleringsøvelser og annen undervisning som er avhengig av en fysisk kontekst eller tilstedeværelse. Praksisperiodene gjennomføres på praksissteder som Nord universitet har samarbeidsavtaler med.

Ps. Det ble arrangert søke-webinar 17. februar 2022. Her ble studiet mer inngående presentert;

  • Praktisk informasjon om studiet fra Berit Sjølie, studieleder
  • Informasjon om opptakskrav og det du trenger å vite til du skal søke studiet fra kontorsjef ved opptakskontoret Siv-Anita Eriksen Molid
  • Informasjon om hvordan du kan gjøre deg kvalifisert til opptak til studiet ved Karrieresenteret, Gry Roness

 

Klikk her for å se opptak fra webinaret.

Som sykepleier kan du blant annet arbeide: i kommunene, på sykehus (offentlig/privat), i utlandet, innen offshore, i krigs- og katastrofeområder, på videregående skoler, høgskoler og universitet.

Kontaktinformasjon til Nord universitet

Nord universitet


Tlf: 75517000

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!