Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 16. november 2021 🎓💻 Les mer

Siviløkonom - Master of Science in Business 2 år

Nord universitet
Sammendrag
Heltid
2 år
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Bodø
Ja

Om utdanningen

Går du med en gründerdrøm, eller ønsker du å tilegne deg kunnskaper du kan få bruk for som leder? Vil du lære mer om hvordan du kan utvikle gode løsninger som kan drive virksomheter fremover? Eller ser du for deg en spennende karriere på børsen, eller i et multinasjonalt selskap? Da er dette studiet for deg. HHNs attraktive siviløkonomutdanning tiltrekker seg studenter fra hele landet, og har mange internasjonale studenter. Ved HHN utdanner vi endringsagenter som kan reflektere og analysere, og bruke både digitale og vitenskapelige verktøy for å løse utfordringer. Utdanningen utvikles kontinuerlig for å tilpasse seg både samfunnet, næringslivet og studentenes behov. Kandidatene på dette studiet, som er HHNs flaggskip, tilbakemelder at de er svært fornøyde med utdanningen (Studiebarometeret 2019). Siden oppstarten på 1980-tallet har HHN forsynt både det nordnorske, nasjonale og internasjonale næringsliv med svært kompetente siviløkonomer.

Studieprogrammet utvikler dyktige endringsagenter med analytiske ferdigheter og reflekterende kritiske tankesett, som kan anvende vitenskapelige- og digitale verktøy i praktisk problemløsning. Programmet legger til rette for at studentene kan utforme eget studieløp. Med fire hovedprofiler og flere valgemner, og muligheten til å velge emner på kryss av hovedprofiler kan studentene utforme studieløpet fra egne interesseområder.Tilbudet av valgemner og profilering vil kunne være forskjellig og variere fra år til år. Programmet legger også til rette for utvekslingsopphold ved internasjonale universiteter. Vi tilbyr spesialisering innenfor fire hovedprofiler:

  • Økonomistyring
  • Innovasjon og entreprenørskap
  • Finansiering og investering
  • Internasjonal handel og markedsføring

Finansering og investering: Hovedprofilen finansiering og investering er skreddersydd for at studenten kan gjennomføre en sertifisering som finansanalytiker (Certified Financial Analyst), som er den mest prestisjetunge internasjonale sertifiseringen innenfor finans sektoren. Studenten vil oppnå spesialisert kunnskaper og kompetanse om finansmarkeder og makroøkonomiske perspektiver. Profilen gir spesialisert innsikt i blant annet de ulike aktivaklasser, porteføljeanalyse og risikobudsjettering, samt valuta- og obligasjonsmarkedet

Økonomistyring: Med en hovedprofil i økonomistyring tilegner studenten seg kunnskaper for å gjennomføre en CIMA sertifisering rett etter endt utdannelse. Studenten vil oppnå spesialisert kunnskaper og kompetanse på oppbygging og bruk av økonomistyringssystemer i moderne og dynamiske organisasjoner. Sentrale tematikker innenfor profilen er internkontrollsystemer, adferdsmessige konsekvenser av styringssystemer og dynamikken i systemene, samt kvalitetssikring av regnskapssystemer.

Innovasjon og entreprenørskap: Men en hovedprofil i innovasjon og entreprenørskap, vil studenten tilegne seg kompetanse for å kunne være med å utforme framtidens næringsliv og finne nye løsninger for fremtidens samfunn. Profilen gir studenten etterspurt kunnskaper og kompetanse i å utvikle nye forretningskonsepter og modeller. Studenten vil tilegne seg god innsikt og erfaring i å gjennomføre innovasjonsprosjekter både i gründerbedrifter, etablerte selskaper og offentlig sektor.

Internasjonal handel og markedsføring: Hovedprofilen internasjonal markedsføring gir studenten avansert kunnskap og strategiske ferdigheter i hvordan bedrifter kan oppnå konkurransemessige fordeler i dynamiske og internasjonale markeder. Profilen gir studenten spesialisert innsikt i hvordan bedrifts- og forbrukermarkeder kan styrkes gjennom markedsstrategisk orientering, og gir en fordypning i merkevarebygging og kundeatferd, samt internasjonalisering og eksportstrategier.

Studieprogrammets oppbygging

I første semester av studieprogrammet gjennomføres obligatoriske emner som gir studentene breddekunnskap innenfor økonomisk-administrative fag, med avansert kunnskap om teoretiske perspektiver og modeller innenfor fagfeltene endringsledelse, strategisk analyse, verdsettelse og lønnsomhetsanalyse, og forskningsmetodikk. Emnene utvikler ferdigheter til å kritisk evaluerer etablerte teorier, modeller, informasjon og dens kilder, og evnene til å belyse bedriftsøkonomiske forretningsstilfeller og problemstillinger med etiske grunnprinsipper.

Kunnskaper og ferdighetene tilegnet i første semester videreføres og videreutvikles i andre semester gjennom selvvalgt hovedprofil. Hovedprofilen gir både bredde- og dybdekunnskap innenfor selvvalgt avgrenset profilområde. Studentene skal i tillegg velge ett emne fra en av de andre profilområdene for å tilegne seg avansert innsikt i teorier og modeller fra et annet fagområde og for å evne å forstå tverrfaglige problemstillinger.

I tredje semester går studentene dypere inn i profilområdet, og skal forberedes på å kunne anvende forskningslitteratur og metodikk for et selvstendig forskningsarbeid. Dette semesteret tilbyr også en rekke valgemner som gir avansert innsikt i ulike fagtematikker. Valgemner ligger tett opp mot forskningsfronten på Handelshøgskolen, og porteføljen av emner vil derfor variere. Tredje semester legger også til rette for utveksling til en av våre mange samarbeidsuniversiteter i verden.

I siste semester av studieprogrammet arbeider studenten med et selvstendig forskningsarbeid innenfor valgt hovedprofil. Masteroppgaven er et vitenskapelig arbeid som skal belyse en bedriftsøkonomisk problemstilling gjennom utredning og bidrag til relevant forskningslitteratur. Ved bruk av egnet forskningsmetodikk for innsamling og analyse av empirisk data skal studentene bidra med implikasjoner til evaluering, nytenkning og innovasjoner i bedriftsøkonomiske forretningstilfeller. Studiemodellen har en helhetlig sammenheng mellom programmets obligatoriske emner, hovedprofiler og forskningsmetodikk, som gir en gradvis progresjon på faglig kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Nord universitet

Nord universitet

1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til Nord universitet. Universitetet har ca 1.350 ansatte og 12.000 studenter, fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal.

Nord universitet har studier på alle nivåer, fra enkeltemner og årsstudium til bachelor-, master- og ph.d-utdanninger.

Du kan være fulltidsstudent ved et av universitetets studiesteder, og du kan også ta noen utdanninger deltid, samlingsbasert og over nett. Studiene ved Nord universitet er fleksible og med aktiv bruk av teknologi.  

Vis alle utdanninger fra Nord universitet
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!