Master

Samfunnsanalyse

Nord universitet, i Bodø
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Samfunnsanalyse

Klimaendring, eldrebølgen, digitalisering og et nytt sikkerhetspolitisk landskap. Dette er bare et lite utvalg av de utfordringene som kjennetegner vår tid. Hvordan skal du forstå̊ et samfunn i stadig endring? Hvordan skal man navigere i et kunnskapssamfunn som preges av informasjonsoverflod, og hvor det blir stadig mer utfordrende å sortere ut feilinformasjon og sikre et godt kunnskapsgrunnlag for å fatte de riktige beslutningene? Hvordan skal du håndtere et arbeidsliv der omstilling blir stadig viktigere? Master i samfunnsanalyse gir deg den faglige ballasten og de analytiske verktøyene du og samfunnet trenger for å møte morgendagens utfordringer.

Master i samfunnsanalyse bygger på en tverrfaglig samfunnsvitenskapelig tradisjon, hvor det å anvende metodisk og analytisk kompetanse på nye områder står sentralt.

Våre kandidater henvender seg bredt mot både offentlig og privat sektor i arbeidslivet, hvor det er behov for samfunnsanalytisk kompetanse til arbeidsoppgavene - for eksempel i evaluerings- og utredningsarbeid, plan- og strategiarbeid, prosjektledelse, kunnskapsformidling, konsulentvirksomhet, markedsføring, forskning og undervisning.

Gjennom Master i samfunnsanalyse kan du også kvalifisere til videre forskerutdanning (Ph.d.).

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bodø
Nord universitet
Bodø
Bodø

Nord universitet

1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til Nord universitet. Universitetet har ca 1.350 ansatte og 12.000 studenter, fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal....

Les mer og vis alle utdanninger ved Nord universitet

Highlights