Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag for 8.- 13. trinn, deltid, nett- og samlingsbasert

Nord universitet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Bodø
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag for 8.- 13. trinn, deltid, nett- og samlingsbasert

Klimaendring, eldrebølgen, digitalisering og et nytt sikkerhetspolitisk landskap. Dette er bare et lite utvalg av de utfordringene som kjennetegner vår tid. Hvordan skal du forstå̊ et samfunn i stadig endring? Hvordan skal man navigere i et kunnskapssamfunn som preges av informasjonsoverflod, og hvor det blir stadig mer utfordrende å sortere ut feilinformasjon og sikre et godt kunnskapsgrunnlag for å fatte de riktige beslutningene? Hvordan skal du håndtere et arbeidsliv der omstilling blir stadig viktigere? Master i samfunnsanalyse gir deg den faglige ballasten og de analytiske verktøyene du og samfunnet trenger for å møte morgendagens utfordringer.Master i samfunnsanalyse bygger på en tverrfaglig samfunnsvitenskapelig tradisjon, hvor det å anvende metodisk og analytisk kompetanse på nye områder står sentralt. Våre kandidater henvender seg bredt mot både offentlig og privat sektor i arbeidslivet, hvor det er behov for samfunnsanalytisk kompetanse til arbeidsoppgavene - for eksempel i evaluering- og utredningsarbeid, plan- og strategiarbeid, prosjektledelse, kunnskapsformidling, konsulentvirksomhet, markedsføring, forskning og undervisning. Gjennom master i samfunnsanalyse kan du også kvalifisere til videre forskerutdanning (Ph.d.).

Kontaktinformasjon til Nord universitet

Nord universitet

Bodø
Bodø

Tlf: 75517000

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!