Praktisk kunnskap

Nord universitet
Sammendrag
Master
Bodø
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Praktisk kunnskap

Ønsker du å skaffe deg kompetanse for rådgivningsarbeid i skolen eller i annen offentlig/privat virksomhet? Er du interessert i å lære ulike rådgivningsformer? Ønsker du å kunne drive utviklingsarbeid på systemnivå? På dette studiet lærer du sosialpedagogisk rådgivning og karriererådgivning og du får arbeide med innovasjon på et rådgivningsfelt du har spesiell interesse for.

«Rådgivning og innovasjon» (Rådgivning 2) er et sosialpedagogisk forankret studieprogram på masternivå. Undervisningen foregår i videoklasserom/via pc, med unntak av ei obligatorisk oppstartssamling ved campus Bodø. Nettsamlingene krever aktiv deltakelse i undervisningen på dagtid. Det er en forutsetning at studentene arbeider med fagstoff og innleveringer mellom samlingene, både selvstendig og gruppevis.

Lærere og skolerådgivere kan søke Utdanningsdirektoratet om vikar-/stipendordning for å ta Rådgivning og innovasjon. Søknadsfrist er 1. mars. Du velger "Annet studietilbud" i søkeportalen. (I tillegg søker du opptak hos Nord universitet).

Studiene «Rådgivning og danning» og «Rådgivning og innovasjon» utgjør en 60 stp rådgivningsutdanning som bygger på veiledende nasjonale kompetansekriterier for sosialpedagogiske rådgivere og karriererådgivere i skolen. Studenter som ønsker begge studiene, anbefales enten å ta dem samtidig/som en årsenhet eller å starte med «Rådgivning og danning».  

Studiet gir kompetanse for skolerådgivning og for annet rådgivnings-/veiledningsarbeid i offentlig og privat sektor.Gjennomført «Rådgivning og danning» 30 stp og «Rådgivning og innovasjon» 30 stp kan ut fra anbefalte nasjonale kompetansekrav kvalifisere for skolerådgivning, gitt at en har minimum bachelorgrad og kjennskap til skolen.

Kontaktinformasjon til Nord universitet

Nord universitet

Bodø
Bodø

Tlf: 75517000

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!