Master

Praktisk kunnskap

Nord universitet, i Bodø
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Praktisk kunnskap

Ønsker du å skaffe deg kompetanse for rådgivningsarbeid i skolen eller i annen offentlig/privat virksomhet? Er du interessert i å lære ulike rådgivningsformer? Ønsker du å kunne drive utviklingsarbeid på systemnivå? På dette studiet lærer du sosialpedagogisk rådgivning og karriererådgivning og du får arbeide med innovasjon på et rådgivningsfelt du har spesiell interesse for.

«Rådgivning og innovasjon» (Rådgivning 2) er et sosialpedagogisk forankret studieprogram på masternivå. Undervisningen foregår i videoklasserom/via pc, med unntak av ei obligatorisk oppstartssamling ved campus Bodø. Nettsamlingene krever aktiv deltakelse i undervisningen på dagtid. Det er en forutsetning at studentene arbeider med fagstoff og innleveringer mellom samlingene, både selvstendig og gruppevis.

Lærere og skolerådgivere kan søke Utdanningsdirektoratet om vikar-/stipendordning for å ta Rådgivning og innovasjon. Søknadsfrist er 1. mars. Du velger "Annet studietilbud" i søkeportalen. (I tillegg søker du opptak hos Nord universitet).

Studiene «Rådgivning og danning» og «Rådgivning og innovasjon» utgjør en 60 stp rådgivningsutdanning som bygger på veiledende nasjonale kompetansekriterier for sosialpedagogiske rådgivere og karriererådgivere i skolen. Studenter som ønsker begge studiene, anbefales enten å ta dem samtidig/som en årsenhet eller å starte med «Rådgivning og danning».  

Studiet gir kompetanse for skolerådgivning og for annet rådgivnings-/veiledningsarbeid i offentlig og privat sektor.Gjennomført «Rådgivning og danning» 30 stp og «Rådgivning og innovasjon» 30 stp kan ut fra anbefalte nasjonale kompetansekrav kvalifisere for skolerådgivning, gitt at en har minimum bachelorgrad og kjennskap til skolen.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bodø
Nord universitet
Bodø
Bodø

Nord universitet

1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til Nord universitet. Universitetet har ca 1.350 ansatte og 12.000 studenter, fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal....

Les mer og vis alle utdanninger ved Nord universitet

Highlights